Indledning

Indledning:

Man kan let komme til at gøre for lidt ud af indledningen, men den er et meget vigtigt afsnit i opgaven. Indledningen skal sætte din undersøgelse godt i gang ved at sætte rammen for din opgave og give en klar forståelse af, hvad din opgave og undersøgelse handler om. Man kan med et billede sige, at indledningen skal trække dit emne og dine tekster ind i ‘din opgaves laboratorium’. Indledningen skal altså føre hen til din opgave og ikke fx skrive et afsnit til en lærebog om dit emne.

Helt praktisk, så skrives indledningen nok bedst færdig som noget af det sidste i opgaven. Men det er et godt tip at gå frem sådan, at du så hurtigt som muligt i opgaveforløbet skriver et udkast til indledningen, som du så redigerer i efterhånden, som du får et større overblik over opgaven.

Overordnet kan man sige, at du i indledningen skal omskrive din opgaveformulering på en måde, så du med nogle andre ord får forklaret, hvad du vil gøre i opgaven.

Man kan ikke sige præcist, hvor lang en indledning skal være. Men de fleste fylder cirka 3/4 side og sjældent mere end én side.

Den gode indledning forklarer:

  1. Hvorfor dit emne og dine tekster er vigtige at beskæftige sig med. Dette skal du begrunde fagligt og objektivt og ikke kun med, at du selv finder opgavens indhold vigtigt. Prøv gerne at vække læserens interesse for dit emne.
  2. Hvad formålet med din opgave er. Hvad er det, du vil undersøge og have svar på? Det kan du evt. formulere som et spørgsmål. Du kan også skrive hvilke antagelser eller hypoteser, du har haft undervejs. Du kan ligeledes vælge at antyde resultatet af dine undersøgelser allerede her i indledningen.
  3. I en kort gennemgang, hvilke afsnit, din opgave rummer, så din læser er forberedt på, hvad der kommer.
  4. Hvilke primære materialer og tekster, du arbejder med i opgaven og hvilke metoder, du går frem efter. Det kan fx være den kildekritiske metode, den nykritiske metode, eksperimentel metode eller andet. Læs mere om dette i afsnittene om analyse.