Mundtligt prøve

Du skal præsentere din SRP mundtligt. Det er vigtigt, at du læser dette dokument igennem, så du ved, hvad du skal forberede dig på. Inden du kommer til prøven, har din lærer og censor læst din opgave igennem og talt om hvilke områder af opgaven, de gerne vil have uddybet og derfor vil spørge ind til . Fx kan de spørge til din brug af metoder, din fremgangsmåde eller opgavens videnskabsteoretiske grundlag. Derfor er det vigtigt, at du selv genlæser din SRP grundigt med henblik på, hvilke punkter, du kunne forklare grundigere eller præcisere. Du kan også bruge arbejdsarket til den mundtlige præsentation til at skabe et overblik over din opgave. En skabelon til dette finder du nedenfor og under ‘Skabeloner’.

I læreplanen er der formuleret disse rammer for den mundtlige prøve:

Eksaminationen tager udgangspunkt i eksaminandens præsentation af projektets centrale problemstillinger og vigtigste konklusioner.(…). Eksaminationen former sig derefter som en faglig samtale mellem eksaminand, eksaminator og censor med udgangspunkt i den mundtlige præsentation og det skriftlige produkt. I fremlæggelsen og den efterfølgende samtale skal der indgå metodiske og basale videnskabsteoretiske overvejelser, som er relevante i forbindelse med projektets gennemførelse. .

Det betyder i praksis, at den mundtlige prøve falder i to dele:

 1. Du indleder med et kort oplæg, som varer op til 10 minutter, om din opgaves problemstillinger og vigtigste konklusioner.  Fx hvad du fandt ud af i din analyse og fortolkning? Eller hvilke resultater dit forsøg gav?  HUSK, at du har meget kort tid, så det er vigtigt, at du ikke gentager hele din opgave. Lærer og censor har jo læst den. Giv også et eksempel på, hvordan fagene spiller sammen i din opgave, og hvordan fagene hver især bidrager til at gøre os klogere på teksten, emnet eller problemstillingen. Endelige er det meget vigtigt, at du forklarer, hvordan du har arbejdet med den videnskabelige basismodel i din SRP og derigennem overbeviser din lærer og censor om, at du kan gøre dig videnskabsteoretiske overvejelser.
 2. Herefter foregår resten af prøven mere som en samtale om forskellige dele af din SRP. Samtalen vil have fokus på dine faglige, metodiske og videnskabsteoretiske valg i forbindelse med opgaven. Relevante punkter i samtalen kunne være:a) Hvad mener du, at de to fag kan bidrage til, når du skal besvare din opgaveformulering?
  b) Hvilke forskelle og ligheder er der mellem fagenes fremgangsmåder og metoder?
  c) Hvorfor er de anvendte kilder eller tekster anvendelige eller måske ikke så anvendelige?
  d) Hvad skal der til for at lave en god analyse?
  e) Hvorfor skal forsøget foretages på denne måde?
  f) Hvad kunne du gøre for at forbedre din opgave?
  g) Kan du uddybe nogle af punkterne i analysen?

I de naturvidenskabelige fag, hvor der indgår eksperimenter, vil der særligt være fokus på, at du præsenterer dine eksperimentelle resultater og den bagvedliggende teori. Her skal du også lægge vægt på, hvordan resultaterne kan fortolkes og på en diskussion af, hvordan fejlkilderne har haft indflydelse. Yderligere skal du have styr på din undersøgelsesmetode og/eller de eksperimentelle forsøg, du har anvendt. Hvilke muligheder og begrænsninger er der?

Det er en god idé selv at tage fat på disse punkter efterfølgende, og ikke bare vente på, at lærerne spørger. Derfor bør du overveje at lave et talepapir og en disposition for den mundtlige prøve og have en ekstra kopi af dispositionen med til lærer og censor.  Talepapiret er til dig selv og hjælper dig med at have overblik over, hvad du skal sige, og hvordan punkterne hænger sammen. Du kan finde en skabelon til dit talepapir nederst på siden og under ‘Skabeloner’. Dispositionen indeholder typisk en rækkefølge for dine punkter og den vigtigste konklusion til hvert punkt.

Du skal også medbringe din opgave og andre relevante dokumenter, fx de analyserede tekster eller relevante grafer, så du direkte kan slå ned i dem og vise dine resultater. Sørg for at have begge dele med på papir, så du ikke skal sidde med en computer foran dig. Husk også at øve dig så godt på din fremlæggelse, at du ikke skal sidde og læse op.

Du kan finde et arbejdsark til den mundtlige præsentation her.

Du kan finde skabelonen til talepapiret her.