Hvad er SRP?

Studieretningsprojektet (SRP) er den sidste af de store opgaver i gymnasiet. Det er en opgave, hvor du ud fra fagenes teori og metoder skal arbejde med et centralt fagligt emne. Og du skal fremlægge din opgave ved en mundtlig eksamen til sommer. Det er nu, du skal bruge alt, hvad du har lært i undervisningen, de faglige samspil, DHO’en og SRO’en.

Du kan se hele køreplanen for SRP her: SRP køreplan, 2021-22

Vær opmærksom på, at der er forskelle på, hvordan fakulteterne arbejder, særligt mellem naturvidenskabelige opgaver, hvor der indgår eksperimenter, og humanistisk-samfundsfaglige opgaver. Derfor er nogle elementer beskrevet hver for sig her på siden.

Hvilke fag kan jeg vælge?
Som hovedregel skrives SRP’en i to fag, hvoraf ét af fagene skal være et studieretningsfag og ét af fagene skal være et fag på A-niveau. Dvs. at hvis du vælger et studieretningsfag på A-niveau, så har du frihed til at vælge mellem alle de andre fag, du har eller har haft. Vælger du et studieretningsfag på B-niveau, så skal det andet fag være på A-niveau. Du kan også finde frem til, om du kan vælge, det fag du ønsker, ved at prøve om du kan komme igennem ‘fagvalgslabyrinten’ nedenfor.

klik på billedet for at forstørre.

SRP’en skal inddrage begge fagenes metoder, men de behøver ikke være vægtet lige højt.

Dog kan der også gives dispensation til at skrive en enkeltfaglig SRP. Det kan du få, hvis din lærer skønner, at dit emne er fyldigt nok og egner sig bedst til at behandles i ét fag. Dog skal det være et fag på A-niveau.


In
dhold:
SRP’ens emne skal ligge indenfor, hvad der er relevant at undersøge i de(t) valgte fag. Der kan indgå materiale, som er gennemgået i undervisningen, men så skal du i din SRP bygge videre på det, og du skal selv tilføje nyt. Derfor må du heller ikke genbruge tidligere besvarelser.

Endeligt kan du inddrage innovation, som du arbejdede med i FS8, som en del af dit projekt. Fx ved at give forslag til en løsning på den problemstilling, du arbejder med.