Problemstilling

En problemstilling er første led i raketten frem mod at besvare en faglig opgave. Her i innovationssamspillet, FS8, kan du i nogle fagkombinationer opleve, at dine lærere allerede på forhånd har udstukket klare rammer for den problemstilling, du skal arbejde med. Det hænger sammen med, at det er vigtigt at vælge en problemstilling, som det giver mening og er realistisk at arbejde på at finde en innovativ løsning på. 

Her får du en forklaring og eksempler på, hvad der menes med en problemstilling:

Hvad er en problemstilling?

Det lyder måske voldsomt at tale om ’problemer’ som udgangspunkt for din opgave. Men her skal du nærmere tænke det som noget, der kalder på en ’faglig undren’. Noget man fx kan spørge til hvorfor det egentlig er sådan? Eller hvordan hænger det egentlig sammen? Eller hvordan kan man forhindre at…? Dvs. noget, der kunne være relevant at udarbejde et fagligt svar og en løsning på. 

En problemstilling er ofte formuleret som et spørgsmål eller et paradoks.

Eksempel samfundsfag og psykologi:

Ud fra fagene samfundsfag og psykologi kunne man fx sætte fokus på ældreplejen. Her kunne man fx undre sig over et spørgsmål som:  “Hvordan påvirker det de ældre, at der systematiseres og effektiviseres på ældreområdet?” Dette kan føre til overvejelser over, hvordan man evt. kan forbedre de ældres oplevelser af, at deres pleje systematiseres.

Eksempel – dansk og biologi:

En problemstilling der vedrører dansk og biologi, formuleret som et paradoks, kunne lyde: “Når vi er så optagede af sundhed i Danmark, hvorfor har danske unge så europarekord i druk?” Dette kunne lede frem til spørgsmål, der peger på innovative løsninger som fx ”Hvordan sikrer man sunde alkoholvaner blandt skoleelever?

Eksempel – dansk og psykologi:

Har man fagene dansk og psykologi kunne man fx gå og tænke på hvordan man kan lave en kampagne (dansk) der kan mindske stress (psykologi) blandt gymnasieelever.