Problemformulering_hvordan

Hvordan får jeg lavet en problemformulering?

Det kan være en lang og besværlig proces at finde frem til din problemformulering. Afhængig af din fagkombination i FS8 kan rammerne omkring den ligge mere eller mindre fast på forhånd. 

Et par gode råd:

 1. Brug de klassiske hv-spørgsmål (hvem? hvad? hvorfor? hvordan? osv.) til at formulere spørgsmål til det, du finder interessant eller vigtigt indenfor emnet.
 2. Når du har formuleret en række spørgsmål, skal du prøve at sortere i dem og vurdere dem. Hvilke virker vigtigst og mest overordnede? Efterhånden får du på den måde et greb om, hvad du skal undersøge i din opgave. Her kan du også få faglig hjælp fra din lærer eller vejleder.
 3. En anden metode er kaldes for Flyums 7-punktsmodel. Den har også til formål at hjælpe dig med at indkredse dit problem. Den kan du læse mere om under ‘skriveprocessen’ i skrivepilen.

Husk at når der er fokus på innovation, så skal du også indtænke, om det er realistisk at udarbejde et løsningsforslag med dine fag.

Eksempler på problemformuleringer:

Her får du eksempler på to konkrete problemformuleringer, som måske kan inspirere dig til at udforme din egen:

Dansk A – Oldtidskundskab C:

Det er et problem at de ældste elever i folkeskolen bliver fejlinformerede om den rigtige Herkules myte gennem Disneys fortolkning af myten i filmen Herkules fra 1997. 

Hovedspørgsmål: 

Hvordan kan vi bedst lære de ældste elever i folkeskolen om den rigtige Herkules myte? 

Underspørgsmål: 

 • Hvorfor er det et problem at de ældste elever i folkeskolen bliver fejlinformeret om den rigtige Herkules myte gennem Disneys fortolkning af myten i filmen Herkules fra 1997? 
 • Hvordan er oldtidens myter brugt gennem tiden, og hvordan følger myten om Herkules disse fremstillinger, samt hvordan fremstiller Disney Herkules-myten? 
 • Hvordan kan man bedst muligt få formidlet den rigtige myte om Herkules på en spændende måde til de ældste elever i folkeskolen? 
 • Hvordan er vores løsningsforslag i forhold til andre eksisterende løsninger?

Materiale: Disneys “Herkules” (1997)

Metode: Filmanalyse

Engelsk A – Musik C

Hovedspørgsmål:

Amy Winehouse var afhængig af stoffer og alkohol og var/er samtidigt et forbillede for mange unge. Hvordan kan man hjælpe de fans, der bliver påvirket af deres forbilleder i negativ retning? 

Underspørgsmål:

 1. Hvilken baggrund havde Amy Winehouse og hvordan kom hun ind i sit stofmisbrug? Hvordan kommer det til udtryk i musikvideoen “Back to black”. 
 2. Hvilket syn på afvænning signalerer Amy Winehouse med sin sang ”Rehab”? Inddrag her musikalsk analyse af sangen. 
 3. Hvilke innovative løsninger er der for at hjælpe de fans, der bliver påvirket af deres forbilleder i en negativ retning?
 4. Hvilke fordele og ulemper er der ved løsningsforslaget?  

Metoder: Musikanalyse, sanganalyse, kampagneteori.

Materiale: Amy Whinehouse: “Back to black” og “Rehab”