Intro til faglige samspil

Intro

Et fagligt samspil er et samarbejde mellem to eller flere fag. Det faglige samspil består i, at fagene ser på samme problemstilling med forskellige faglige metoder og vinkler.

De faglige samspil tilrettelægges både i den daglige undervisning og i de større skriftlige opgaver, som du skriver på gymnasiet, dvs. DHO, SRO og SRP. De faglige samspil i den daglige undervisning udvikler blandt andet din forståelse for en faglig undersøgelse og metodernes anvendelsesmuligheder, altså de elementer, som du skal bruge, når du skriver eksempelvis en SRP.

I 1.g er de faglige samspil tilrettelagt med fællesfag, men i 2. og 3.g bliver forløbene forskellige fra klasse til klasse, da forløbene i højere grad tilrettelægges i forhold til klassernes studieretningsfag.

Ud over de faglige samspil, der er beskrevet i Skrivemammutten, kan din klasses lærere beslutte sig for flere faglige samspil, hvor det giver mening og der er behov for det.