FS8 Innovation

FS 8, 3.g

Det ottende faglige samspil er kædet til de enkelte klassers studieretninger. Emnerne og forløbene er derfor forskellige fra klasse til klasse. I forløbet er der fokus på innovation. Innovation har fokus på at skabe nye løsninger eller at videreudvikle og forbedre allerede eksisterende løsninger. I dette forløb skal du derfor selv prøve kræfter med at løse et konkret problem med fagenes metoder og tilgange. Innovation kan indgå som en del af den SRP, du skal skrive i sidste del af 3.g.

Her i linket til Mammuttens innovationsben kan du læse mere om innovation.