FS8

Et fagligt samspil er et samarbejde mellem to eller flere fag. Det faglige samspil består i, at fagene ser på samme problemstilling med forskellige faglige metoder og vinkler. I den sammenhæng kan Den Videnskabelige Basismodel anvendes – Den Videnskabelige Basismodel

De faglige samspil tilrettelægges både i den daglige undervisning og i de større skriftlige opgaver, som du skriver på gymnasiet, dvs. DHO, SRO og SRP. De faglige samspil i den daglige undervisning udvikler blandt andet din forståelse for en faglig undersøgelse og metodernes anvendelsesmuligheder, altså de elementer, som du skal bruge, når du skriver eksempelvis en SRP.

I 1.g er de faglige samspil tilrettelagt med fællesfag, men i 2. og 3.g bliver forløbene forskellige fra klasse til klasse, da forløbene i højere grad tilrettelægges i forhold til klassernes studieretningsfag.

Ud over de faglige samspil, der er beskrevet i Skrivemammutten, kan din klasses lærere beslutte sig for flere faglige samspil, hvor det giver mening og der er behov for det.