Den videnskabelige basismodel

Som i tidligere faglige samspil bruger vi fortsat den videnskabelige basismodel som ramme om det videnskabsteoretiske overvejelser.

Ved at gennemgå modellens fire faser finder du frem til, om undersøgelsen kan gennemføres, og om den kan gennemføres på et tilstrækkeligt objektivt og videnskabeligt grundlag.

Forklaring til modellen: 

  1. Hvilket spørgsmål? -Vær opmærksom på, at du skal kunne besvare spørgsmålet inden for opgaven. Det betyder, at du skal kunne formulere sit spørgsmål præcist. Hvad ønsker du præcist at arbejde med? 
  2. Hvordan gå til det? -Hvilke teorier eller metoder vil du anvende, for at kunne besvare sit spørgsmål? Tilgangene er forskellige alt efter de fag, der indgår som en del af undersøgelsen. Et eksperiment er eksempelvis tilrettelagt og udført forskelligt, alt efter om det foretages i faget fysik eller psykologi. Hvilke materialer vil du anvende, for at kunne besvare sit spørgsmål?
  3. Hvorfor gøre det sådan? Det er i løbet af denne vurdering, at de videnskabsteoretiske overvejelser for alvor går i gang.Du kan se mere i de relevante kapitler i bogen ”Basal Videnskabsteori”. I SRO forløbet er det særligt kapitel 3 og 6, 7 eller 8 – alt efter hvilke fag, der indgår.
    Hvorfor har du valgt at anvende de materialer, teorier og/eller metoder til at gennemføre din undersøgelse?
  4. Hvad kan gå galt? -Et valg af en metode medfører også visse begrænsninger. Får du det hele med i sin undersøgelse, når du anvender de valgte tilgange, eller er der perspektiver, du ikke får undersøgt? Selve validiteten eller gyldigheden af din undersøgelse afhænger af, om du kan være tilstrækkelig grundig eller objektiv i denne del af undersøgelsens fase.  Måske viser det sig, at det overordnede spørgsmål slet ikke kan besvares. I så fald må du tilbage til  første spørgsmål.
    Hvilke styrker og svagheder er der ved de materialer, teorier og/eller metoder, som du har udvalgt til at gennemføre sin undersøgelse? Her er det nødvendigt at træde et skridt tilbage og betragte dit arbejde ’udefra’. 

På denne video kan du se Esben Nedenskov Petersen gennemgå den videnskabelige basismodel: Se videoen her.