Videnskabsteori i SRO’en

Videnskabsteori handler om, hvordan man sikrer, at man når frem til en troværdig viden om et emne. SRO forløbet skal ligesom de forudgående faglige samspil træne dig i at kunne gå videnskabeligt frem i en undersøgelse.

Vi anvender igen den videnskabelige basismodel som ramme om de videnskabsteoretiske overvejelser. Her i SRO-forløbet er der, alt efter hvilke fag, der indgår, særligt fokus på, hvordan vi kan begrunde viden vha. af empiri, induktion/deduktion eller den hypotetisk deduktive metode. Desuden er der fokus på fagenes metodiske tilgange. Det kan du læse mere om i bogen ”Basal videnskabsteori” af Larsen og Skov (2017) kap. 3 og 6, 7 eller 8.

Videnskabsteori indgår både som en del af det indledende arbejde med forløbene og opgaverne og som en del af din mundtlige præsentation af din opgave.

Du kan læse mere om videnskabsteori i mammuttens snabel på forsiden.