Problemstilling

Både din SRO og den SRP skal du skrive på baggrund af en opgaveformulering. En opgaveformulering er udarbejdet på baggrund af en problemstilling og en såkaldt problemformulering. Dog vil man i nogle fagkombinationer i SRO’en springe hurtigere hen over de to første led og gå videre til at besvare en udleveret opgaveformulering. Men ellers indgår de tre led i en proces, som begynder allerede i vejledningsperioden og måske endda endnu tidligere. Dette kan dog være anderledes i naturvidenskabelige, eksperimentelle opgaver, hvor man ofte tager udgangspunkt i et emne, som fx ‘svingninger’ og ikke i en egentlig problemstilling. 

Her får du en forklaring på, hvad der menes med en problemstilling:

Hvad er en problemstilling?

Det lyder måske voldsomt at tale om ’problemer’ som udgangspunkt for din opgave. Men her skal du nærmere tænke det som noget, der kalder på en ’faglig undren’. Noget man fx kan spørge til hvorfor det egentlig er sådan? Eller hvordan hænger det egentlig sammen? Dvs. noget, der kunne være relevant at udarbejde et fagligt svar på. 

Eksempel samfundsfag:
Arbejder du i samfundsfag med emnet ‘velfærdsstaten’, med fokus på ældreplejen, så kunne man fx undre sig over spørgsmål som: “Ses der en stigende systematisering af hjemmeplejen?” Eller “Hvordan påvirker det de ældre, at der systematiseres på ældreområdet?

 

Eksempel – dansk:
En danskfaglig problemstilling kunne lyde: ”Hvorfor handler digte i 1930’erne pludselig om arbejderes forhold?” eller ”Hvorfor er 1980’ernes digtere så interesserede i storbyen, når de samtidigt er kritiske overfor det moderne samfund?” Faktisk kan problemstillinger ofte formuleres som sådan et paradoks eller en modsætning.

 

Eksempel – naturvidenskab:
Naturvidenskab kan både indgå i teoretiske- og eksperimentelle opgaver. De teoretiske opgaver, hvor man laver en faglig/teoretisk undersøgelse af en sag arbejder med problemstillinger som beskrevet ovenfor. I eksperimentelle opgaver tager man som regel udgangspunkt i et emne. Her vil udgangspunktet, eller ‘problemstillingen’ snarere lyde som sådan: “Jeg vil undersøge emnet…