Redegørelsen

En redegørelse er som regel den første indholdsdel i en faglig opgave. Den består af en  sammenstilling af relevant information om et emne. Typisk vil du have læst om dit emne i flere forskellige kilder. I redegørelsen skal du skrive, hvad der er væsentligt om emnet set i forhold til din opgaveformulering.

En god redegørelse bygger på flere forskellige kilder. Derfor skal du også være opmærksom på, om der er forskelle eller ligheder i den måde, emnet fremstilles på i kilderne – hvis det altså er relevant for din opgaveformulering. Dvs. at du i din redegørelse ikke bare ukritisk kan referere det, der står i dine kilder. Du skal både udvælge det relevante og være opmærksom på, om der er enighed i dine kilder, om emnet, og at forskellige kilder kan have forskellige, vigtige nuancer med.

Sproget i en redegørelse skal være neutralt og sagligt. Du skal omformulere kildens sprog til dit eget, så det bliver DIN fremstilling af emnet. Du må heller ikke komme med dine egne meninger og holdninger til emnet i redegørelsen.

Når du bruger viden eller citater fra de forskellige kilder, skal du lave en henvisning. Det er kun, når du bruger citater, specifik viden, eller områder, hvor en kilde adskiller sig fra en anden, at du skal lave en henvisning. Her skal du følge reglerne for citatteknik, som du kan læse mere om under menupunktet ‘dokumentation’.