Konklusion

Konklusionen er det sidste afsnit i din opgave. I din indledning skal du klart formulere, hvad din opgave handler om, og hvad du vil undersøge. Som en afslutning på det skal du i konklusionen samle op på, hvilke svar du har fundet i opgaven.

Du kan for overskuelighedens og sammenhængens skyld også vælge at lave små delkonklusioner undervejs. Men du skal stadig samle op på disse svar i din konklusion.

Konklusionen skal være det samlede svar på din opgaveformulering. Derfor er det en god idé at have din opgaveformulering foran dig, når du skriver konklusionen. Du skal altså betragte din opgavebesvarelse som ét langt argument for, hvorfor din konklusion er svaret på opgavespørgsmålet.

Du må ikke inddrage nyt stof i konklusionen. Men det kan være en god idé at overveje mulige indvendinger og forbehold for dine svar. Burde du fx have undersøgt andre tekster eller kilder? Eller er der spørgsmål, som dine metoder ikke giver svar på?

Du kan enten skrive konklusionen som èn sammenhængende tekst, eller simpelthen skrive den i afsnit som:

-Konklusionen på redegørelsen,

-Konklusionen på undersøgelsen/analysen og

-Konklusionen på vurderingen/diskussionen

Men husk: Én samlet konklusion på hele opgaven.