Mundtlig præsentation

Du skal præsentere din SRO mundtligt. Det er vigtigt, at du læser dette dokument igennem, så du ved, hvad du skal forberede dig på. Inden du kommer til prøven, har dine lærere læst din opgave igennem. De har givet respons på opgavens dele. Den respons skal du sætte dig ind i og tage med i din forberedelse til den mundtlige prøve, bl.a. fordi du her finder råd til, hvad der kunne være endnu bedre i din opgave. De har også forberedt nogle spørgsmål på baggrund af din opgave, fx kan de spørge til din brug af metoder, din fremgangsmåde eller opgavens videnskabsteoretiske grundlag. Du kan også bruge arbejdsarket til den mundtlige præsentation til at skabe et overblik over din opgave og dine kommentarer. Arket finder du nedenfor og under skabeloner.

I læreplanen er der formuleret disse rammer for den mundtlige præsentation:

Eksaminationen tager udgangspunkt i eksaminandens præsentation af projektets centrale problemstillinger og vigtigste konklusioner.(…). Eksaminationen former sig derefter som en faglig samtale mellem eksaminand, eksaminator og censor med udgangspunkt i den mundtlige præsentation og det skriftlige produkt. I fremlæggelsen og den efterfølgende samtale skal der indgå metodiske og basale videnskabsteoretiske overvejelser, som er relevante i forbindelse med projektets gennemførelse. .

Det betyder i praksis, at den mundtlige præsentation falder i to dele:

  1. Du indleder de første 5-6 minutter med et kort oplæg om din opgaves problemstillinger konklusioner.  Fx hvad du fandt ud af i din analyse og fortolkning? Eller hvilke resultater dit forsøg gav?  HUSK, at du har meget kort tid, så det er vigtigt, at du ikke gentager hele din opgave. Lærerne har jo læst den. Giv også et eksempel på, hvordan fagene spiller sammen i din opgave, og hvordan fagene hver især bidrager til at gøre os klogere på teksten og temaet
  2. Herefter foregår resten af prøven mere som en samtale om forskellige dele af din SRO. Samtalen vil have fokus på dine faglige, metodiske og videnskabsteoretiske valg i forbindelse med opgaven. Relevante punkter i samtalen kunne være:

a. Hvad mener du, at de to fag kan bidrage til, når du skal besvare din opgaveformulering?
b.Hvilke forskelle og ligheder er der mellem fagenes fremgangsmåder og metoder?
c. Hvorfor er de anvendte kilder eller tekster anvendelige eller måske ikke så anvendelige?
d. Hvad skal der til for at lave en god analyse?
e.Hvorfor skal forsøget foretages på denne måde?
d. Hvad kunne du gøre for at forbedre din opgave?
e. Kan du uddybe nogle af punkterne i analysen?

I de naturvidenskabelige fag vil der særligt være fokus på, at du præsenterer dine eksperimentelle resultater og den bagvedliggende teori. Her skal du også lægge vægt på, hvordan resultaterne kan fortolkes og på en diskussion af, hvordan fejlkilderne har haft indflydelse. Yderligere skal du have styr på din undersøgelsesmetode og/eller de eksperimentelle forsøg, du har anvendt. Hvilke muligheder og begrænsninger er der?

Det er en god idé selv at tage fat på disse punkter efterfølgende, og ikke bare vente på, at lærerne spørger. Derfor bør du overveje at lave et talepapir eller en disposition for den mundtlige prøve og have en ekstra kopi med til dine lærere. På talepapiret er dit forslag til den rækkefølge, du vil komme ind på punkterne og en overordnet konklusion på hvert af disse punkter.

Du skal også medbringe din opgave og andre relevante dokumenter, fx de analyserede tekster, så du direkte kan slå ned i dem. Sørg for at have begge dele med på papir, så du ikke skal sidde med en computer foran dig. Husk også at øve dig så godt på din fremlæggelse, at du ikke skal sidde og læse op.

SRO’en er samtidig en årsprøve i fagene og du får én samlet karakter for den skriftlige opgave og den mundtlige prøve. Du får efter prøven både en karakter og en kortere mundtlig respons. Straks efter du er kommet ud fra prøvelokalet, skal du sætte dig og skrive denne respons ned og eventuelle andre gåde råd til dig selv, som du er blevet bevidst om. Sørg for at gemme al din respons og dine egne refleksioner over opgaven i din studieportfolio, hvor du kan finde den igen til SRP.

Skabelon til arbejdsark til mundtlig præsentation findes her: Arbejdsark til mundtlig præsentation

Skabelon til talepapir finder du her: Talepapir til SRO