Indhold og omfang

Omfanget af SRO’en er 6-8 normalsider (ekskl. grafer, tabeller, illustrationer og indholdsfortegnelse, litteraturliste, henvisninger/dokumentation, evt. bilag) – en normalside er 2.400 anslag (inkl. mellemrum og tegnsætning). I fag som normalt ikke benytter normalsidebegrebet, fx matematik, kan man i stedet benytte en anden beskrivelse af omfanget, hvor omfanget vurderes skønsmæssigt ud fra, hvad materialet fylder – dette omtales som “en-side-er-en-side”.

Hvis du er i tvivl, så spørg din vejleder til råds.

En SRO består af:
-Forside med opgaveformulering
-resume
-Indholdsfortegnelse
-Indledning
-Redegørelse
-Analyse og fortolkning
-Diskussion/vurdering.
-Konklusion
-Litteraturliste
-evt. bilag

Det kan du læse mere om, hvordan du skal udforme SRO’en her på Skrivemammutten under de andre punkter i menuen til venstre.

Kompetencemål:

 • Kunne udforme en problemformulering
 • Finde materiale og vurdere dets brugbarhed
 • Besvare en opgaveformulering ved hjælp af fagets/fagenes metoder
 • Kunne udforme et resumé af opgaven
 • Beherske formalia, opgavetekniske krav
 • Disponere en opgave ud fra opgaveformuleringen
 • Beherske opgavens tredeling (indledning, hoveddel og konklusion)
 • Sørge for der er sammenhæng i opgaven
 • Overholde tidsplan og frister i en vejledningsproces og selv spille en aktiv rolle.
 • Bruge dokumentation (citater, indsamlede data og andre kildehenvisninger)
 • Fremlægge din opgave mundtligt og give videnskabsteoretiske overvejelser over opgavens sammensætning og valg.