FS6 – SRO

Studieretningsopgaven (SRO) er den anden af de store opgaver i gymnasiet. Den første var DHO’en, som du skrev i 1.g og som lærte dig noget om, hvordan man skriver en større skriftlig opgave i gymnasiet. Den viden skal du nu bruge og bygge videre på i SRO’en. Begge disse opgaver træner dig til SRP’en i 3.g.

SRO’en skal inddrage begge fag, som indgår i forløbet. Det er en opgave, hvor du ud fra fagenes teori og metoder skal arbejde med et centralt fagligt emne. Dine lærere fastsætter et emne for opgaven, men de øvrige rammer omkring fx materiale, problem- og opgaveformulering kan variere lidt fra studieretning til studieretning, fordi de forskellige fakulteter har forskellige måder, at gå til en større faglig opgave på. Derfor vil fagenes og fagkombinationernes tilgange også blive beskrevet separat her på SRO-siden.

SRO’en skal fylde 6-8 sider, for forsøgsfag kan sideantallet dog øges med 1-2 sider. Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag tæller dog ikke med i sidetallet. Som noget af det første i opgaven skal du skrive et resumé af opgaven på ca. 10-20 linjer. Vær opmærksom på, at resuméet tæller med i opgavens sidetal. 

Derudover skal du også ’forsvare’ din opgave mundtligt. Du er inde til forsvar i ca. 15 minutter. Du får en samlet karakter og respons på opgaven og forsvaret. Det er vigtigt at du gemmer både din respons og dine egne refleksioner i din studieportfolio, så du kan bruge det i SRP’en.