Problemformulering

Her kan læse om, hvad en problemformulering er. Et vigtigt udgangspunkt for en problemformulering er at finde en problemstilling – dvs. at fagligt spørgsmål, man kan undersøge. En problemformulering er en fokusering af det faglige spørgsmål, så det kommer til at pege præcist på det, du vil undersøge i opgaven.

I naturvidenskabelige fag tager man ofte udgangspunkt i et emne frem for en problemstilling. Det kan du læse mere om på siderne her.