Videnskabsteori

I FS5 skal du arbejde videre med videnskabsteoretiske områder du allerede kender til, nemlig fagenes metoder og den videnskabelige basismodel – den kan du læse mere om under ‘videnskabsteori’ på skrivemammuttens forside.

Her i FS5 skal du stifte bekendtskab med det at problemformulere. Her arbejder du i virkeligheden med det første punkt i den videnskabelige basismodel, Hvad er dit spørgsmål? (se modellen).

Yderligere skal du arbejde med de vigtige videnskabsteoretiske begreber ‘teorier’ og ‘forklaringer’. Det er centralt for videnskaben at nå frem til teorier om, hvordan virkeligheden er og brugbare forklaringer på de fænomener, vi møder. En god teori er som et godt landkort, der præcist gengiver landskabet og gør det muligt at navigere i det. For at finde ud af, om teorien er god må man afprøve den og forholde sig kritisk. Ikke alle teorier og forklaringer er lige holdbare. Teorier og forklaringer skal du læse mere om i “Basal videnskabsteori” kap. 2 og kap. 4.