Videnskabsteori

Humaniora, som dansk og historie hører under, frembringer viden ved at analysere og fortolke kulturelle produkter, dvs. litteratur, taler, vidneudsagn, film osv. Formålet er at forstå, hvad der ligger bag, altså hvorfor mennesker har handlet, skrevet og tænkt, som de har. Det er vigtigt, at dette foregår på en redelig og fagligt forsvarlig måde, så opgaven ikke bare bliver din egen, personlige fortolkning af teksten.

Videnskabsteori handler egentlig om, hvordan man sikrer, at man når frem til en troværdig viden om et emne. I DHO’en er der særligt fokus på tre områder:

1) At du behersker formalia omkring en større opgave, fx reglerne for henvisning og litteraturliste.
2) At du kan anvende fagenes metoder.
3) At du kan foretage grundlæggende videnskabsteoretiske refleksioner i forhold den den videnskabelige basismodel, som du kan læse mere om på siden nedenfor.

Videnskabsteoretiske overvejelser i DHO’en kan derfor tage udgangspunkt i spørgsmål som:

-Hvilke tekster kan sige noget relevant om mit emne? Hvorfor netop dem?

-Bruger jeg relevant sekundærlitteratur?

-Hvordan bør jeg gå frem i en danskanalyse? Hvad skal jeg undgå?

-Hvorfor er det vigtigt at citere og inddrage og henvise til sekundærlitteratur?

-Er der en særlig oplagt læsemetode som fx nykritisk, socialhistorisk eller feministisk metode, jeg kan bruge? Og hvilke styrker og svagheder har disse metoder?

-Hvilken kildekritik er relevant for min(e) kilder?

-Hvorfor er kildekritik vigtig, og hvordan udføres den forsvarligt?

-Hvorfor har jeg arbejdet med opgaven, som jeg har? Kunne jeg være gået frem på en bedre måde?

-Hvilke forskelle og ligheder er der mellem tilgangene i dansk og historie?

Det er overvejelser over denne type spørgsmål, du skal komme ind på i din mundtlige præsentation af DHO’en. Og husk at inddrage den respons, du får fra dine lærere, når du præsenterer dine overvejelser over, hvad du har gjort i opgaven.