Den videnskabelige basismodel

Den videnskabelige basismodel er en model, der kan hjælpe dig til at strukturere dine overvejelser, om du går videnskabeligt frem i din opgave. Den videnskabelige basismodel består af 4 overordnede spørgsmål, som dog ikke nødvendigvis skal besvares i rækkefølge:

1: Hvilket spørgsmål? Dette er det faglige problem, du vil have svar på i opgaven – stillet som et spørgsmål. Dette kan du læse mere om under ‘Opgaveformulering’/’Opgavens spørgsmål’ i menuen til venstre.

2:Hvordan gå til det? Dette punkt handler om, hvordan du vil gribe din opgave an. Hvilke materialer er velegnede? Hvilke metoder og fremgangsmåder skal du bruge?

3: Hvorfor gøre det sådan? Her skal du overveje, hvorvidt din fremgangsmåde er hensigtsmæssig og fører til god videnskabelighed i opgaven.

4: Hvad kan gå galt? Her skal du overveje, om der er noget i din opgave, der kan føre til, at du ikke får det fulde eller rigtige svar? Det kan fx være omkring dit valg af materialer og metoder – eller at du ikke udfører dine analyser korrekt.

Du kan også læse mere om den under ’Videnskabsteori’ på Skrivemammuttens forside.

Konkrete spørgsmål:
Helt konkret kan videnskabsteoretiske overvejelser i DHO’en derfor tage udgangspunkt i spørgsmål som:

-Hvilke tekster kan sige noget relevant om mit emne? Hvorfor netop dem?

-Bruger jeg relevant sekundærlitteratur?

-Hvordan bør jeg gå frem i en danskanalyse? Hvad skal jeg undgå?

-Hvorfor er det vigtigt at citere og inddrage og henvise til sekundærlitteratur?

-Er der en særlig oplagt læsemetode som fx nykritisk, socialhistorisk eller feministisk metode, jeg kan bruge? Og hvilke styrker og svagheder har disse metoder?

-Hvilken kildekritik er relevant for min(e) kilder?

-Hvorfor er kildekritik vigtig, og hvordan udføres den forsvarligt?

-Hvorfor har jeg arbejdet med opgaven, som jeg har? Kunne jeg være gået frem på en bedre måde?

-Hvilke forskelle og ligheder er der mellem tilgangene i dansk og historie?

Det er overvejelser over denne type spørgsmål, du skal komme ind på i din mundtlige præsentation af DHO’en. Og husk at inddrage den respons, du får fra dine lærere, når du præsenterer dine overvejelser over, hvad du har gjort i opgaven.