Videnskabsteori i DHO

I DHO’en skal du blive i stand til at gøre nogle basale videnskabsteoretiske overvejelser i forbindelse med udarbejdelsen af din opgave. Disse overvejelser skal du præsentere til den mundtlige prøve. I læreplanen står der om det: “Eleven præsenterer her (til den mundtlige prøve) sin opgavekonklusion samt overvejelser om valg af materiale, arbejdsproces og metodiske forskelle og ligheder mellem fagene.”

De videnskabsteoretiske overvejelser ligger netop i spørgsmål omkring, hvorfor eller hvorfor ikke de tekster, du har arbejdet med er velvalgte til opgaven, og hvordan du fagligt har arbejdet med dem. Du skal også kunne forholde dig til, hvilke styrker og svagheder de forskellige metoder i dansk og historie har og hvilke forskelle og ligheder, der er mellem tilgangene i dansk og historie.

På de to sider her kan du læse en kort introduktion til videnskabsteori i DHO’en og den videnskabelige basismodel. Du kan finde yderligere beskrivelser i mammuttens snabel under videnskabsteori.