Opgavens spørgsmål

Når man skriver en faglig opgave på baggrund af en opgaveformulering er det godt at være klar over, at der egentlig er tre led i processen:
1) Problemstilling eller et fagligt spørgsmål, man vil have svar på.
2) En såkaldt problemformulering og
3) En opgaveformulering.

I DHO’en springer vi over de første to, dem skal du lære om i forbindelse med SRO’en i 2.g. Men problemstillingen eller spørgsmålet er udtryk for det fokus, som opgaven lægger på emnet. Altså det man gerne vil have svar på. Så for at kunne skrive en god DHO med et fagligt fokus, som binder opgaven sammen, så skal du gøre dig klart, hvad det egentlig er for et spørgsmål eller fagligt problem, du gerne vil undersøge i opgaven.

‘Problem’ er et lidt mærkeligt ord i den sammenhæng, men her skal du nærmere tænke det som noget, der kalder på en ’faglig undren’. Noget man fx kan spørge til hvorfor det egentlig er sådan? Eller hvordan hænger det egentlig sammen? Dvs. noget, der kunne være relevant at udarbejde et fagligt svar på.

Et godt tip kan være, efterhånden som du arbejder med emnet, at prøve at formulere nogle spørgsmål eller sætninger, som forsøger at udtrykke dit fokus på emnet. Men du kan også roligt spørge din lærer om hjælp til at finde frem til spørgsmålet eller problemstillingen.

Til eksempel 1 under ‘Opgaveformulering’  kunne problemstillingen eller spørgsmålet fx lyde: Hvad kæmpede arbejderne for i slutningen af 1800-tallet? Det spørgsmål vil kunne give fokus og retning til opgaven, hvor teksten ”Engelske Socialister” skal analyseres.

Til eksempel 2 kunne problemstillingen lyde: Hvordan påvirkede frigivelsen af porno kvindens rolle i samfundet?