Opgaveformulering

Opgaveformuleringen er din ’rutevejledning’ for opgaven. Den skal sikre, at du får besvaret din opgave på en fagligt forsvarlig måde. Derfor er det vigtigt, at du i hele dit arbejde med opgaven holder dig opgaveformuleringen for øje, så du ender med at få skrevet en opgave, der faktisk besvarer opgaven.

Opgaveformuleringen vil typisk være bygget op omkring Blooms taksonomiske niveauer og gradvist stige mod de højere niveauer. På den måde er de tre niveauer lige som en trappe – du skal tage det første trin før du kan tage det næste, og de er alle vigtige for at få besvaret din opgave. Samtidigt stiger niveauerne i sværhedsgrad og kræver i stigende grad, at du kan se de store sammenhænge mellem dine tekster og emnet, og at du kan forholde dig kritisk til dit materiale. Her på Skrivemammutten kan du læse om, hvad, du mere konkret skal gøre på hvert af de tre niveauer.:

-niveau 1: Redegørelse

-niveau 2: Analyse og fortolkning

-niveau 3 :Vurdering, sammenligning, diskussion

 

Eksempler på opgaveformuleringer:

Eksempel 1:
Redegør kortfattet for arbejderbevægelsen i Danmark i slutningen af 1800-tallet.

Foretag en sproglig analyse og fortolkning af Holger Drachmann: ”Engelske Socialister” (1871) med fokus på det moderne gennembruds kendetegn

Med udgangspunkt i analysen og med inddragelse af kildekritiske overvejelser ønskes en vurdering af, hvordan Drachmanns digt kan placeres i den samtidige debat om arbejdernes vilkår i Danmark. I denne del af opgaven kan der inddrages supplerende kildemateriale efter eget valg.

 

Eksempel 2:
Redegør for situationen omkring pornoens frigivelse i Danmark.

Analyser argumentationen for og imod ideerne bag pornoens frigørelse i teksterne Bente Hansen (1978): ”Pornofrigivelse og kvindefrigørelse” og Joan-søstrene (1982): ”Porno: Hvad er det og hvad gør vi ved det?”. Inddrag heri kildekritiske overvejelser.

Diskuter til sidst, i hvilken grad man kan sige, at frigivelsen har opfyldt sit formål?