Mundtlig præsentation

Forberedelse til den mundtlige præsentation af DHO.

Du skal præsentere din DHO mundtligt. Det er vigtigt, at du læser dette dokument igennem, så du ved, hvad du skal forberede dig på. Inden du kommer til prøven, har dine lærere læst din opgave igennem. De har givet respons på opgavens dele. Den respons skal du sætte dig ind i og tage med i din forberedelse til den mundtlige prøve, bl.a. fordi du i responsen finder råd til, hvad der kunne være endnu bedre i din opgave. De har også forberedt nogle spørgsmål på baggrund af din opgave, fx kan de spørge til din brug af kildekritik, den danskfaglige analyse eller opgavens videnskabsteoretiske grundlag, hvilket her handler om din besvarelses faglige og metodiske valg.

I læreplanen for dansk og historie er der formuleret disse rammer for den mundtlige prøve: ”Eleven præsenterer her sin opgavekonklusion samt overvejelser om valg af materiale, arbejdsproces og metodiske forskelle og ligheder mellem fagene. Der gives en samlet fremadrettet evaluering af opgaven og den mundtlige præstation.” Det betyder i praksis, at den mundtlige prøve falder i to dele: 

  1. Du indleder de første 5-6 minutter med et kort oplæg om din opgaves konklusioner.  Fx hvad du fandt ud af i din analyse og fortolkning? Eller hvilke svar din analyse og fortolkning gav? HUSK, at du har meget kort tid, så det er vigtigt, at du ikke gentager hele din opgave. Lærerne har jo læst den. Giv også et eksempel på, hvordan fagene spiller sammen i din opgave, og hvordan fagene hver især bidrager til at gøre os klogere på teksten og temaet.
  2. Herefter foregår resten af prøven mere som en samtale om forskellige dele af din DHO. Samtalen vil have fokus på dine faglige og metodiske valg i forbindelse med opgaven. Relevante punkter i samtalen kunne være: 
  3. Hvad mener du, at de to fag kan bidrage til, når du skal besvare din opgaveformulering?
  4. Hvilke forskelle og ligheder er der mellem dansk og histories fremgangsmåder og metoder?
  5. Hvorfor er de anvendte kilder eller tekster anvendelige eller måske ikke så anvendelige? 
  6. Hvad skal der til for at lave en god analyse?
  7. Hvad kunne du gøre for at forbedre din opgave? Fx i forhold til valg af sekundærlitteratur, at skrive i den akademiske opgavegenre, sammenhæng i opgaven og lignende.
  8. Kan du uddybe nogle af punkterne i analysen? Her er det vigtigt at være konkret og slå ned i teksterne  – derfor skal du medbringe teksterne.

(Se også spørgsmålene under ‘Den videnskabelige basismodel‘)

Det er en god idé selv at tage fat på disse punkter efterfølgende, og ikke bare vente på, at lærerne spørger. Derfor bør du overveje at lave et talepapir eller en disposition for præsentationen og have en ekstra kopi med til dine lærere. På talepapiret er dit forslag til den rækkefølge, du vil komme ind på punkterne og en overordnet konklusion på hvert af disse punkter. 

Du skal også medbringe din opgave og de tekster, du har analyseret, så du direkte kan slå ned i dem. Det er vigtigt, at du også i den mundtlige præsentation får knyttet danskfaglig analyse af teksten til perioden og historiefaglige indsigter om teksten.

Sørg for at have begge dele med på papir, så du ikke skal sidde med en computer foran dig. Husk også at øve dig så godt på din fremlæggelse, at du ikke skal sidde og læse op. 

DHO’en er samtidig en årsprøve i fagene og du får én samlet karakter for den skriftlige opgave og den mundtlige præsentation. Du får efter præsentationen både en karakter og en kortere mundtlig respons. Straks efter du er kommet ud fra prøvelokalet, skal du sætte dig og skrive denne respons ned og eventuelle andre gode råd til dig selv, som du er blevet bevidst om. Sørg for at gemme al din respons og dine egne refleksioner over opgaven i din studieportfolio, hvor du kan finde den igen til SRO og SRP.

Skabelon til talepapir finder du her: Skabelon til talepapir DHO