Indhold og omfang

En DHO består af:
-Forside med opgaveformulering
-Resumé
-Indholdsfortegnelse
-Indledning
-Redegørelse
-Analyse og fortolkning
-Diskussion/vurdering.
-Konklusion.
-Litteraturliste
-evt. bilag

Det kan du læse mere om, hvordan du skal udforme her på Skrivemammutten under de andre punkter i menuen til venstre.

Hvad tæller med?
Med i de 4-6 sider tæller: resumé, indledning, redegørelse, analyse og fortolkning, diskussion/vurdering og konklusion.

Kompetencemål:
Efter opgaven skal du gerne kunne:

-Lave en faglig besvarelse af en opgaveformulering
-Anvende metoderne i dansk og historie.
-Gøre dig grundlæggende overvejelser om brug af fagenes metoder og valg af tekster.
-Bruge dokumentation (citater og andre kildehenvisninger)
-Beherske normerne for akademisk skrivning, herunder, formalia som anvendelse af citater og henvisninger.
-At kunne formidle din opgaves faglige indhold.
-At kunne udvælge baggrundsmateriale til historien indenfor en ramme eller en afgrænset tekstbank.