FS4 – DHO

Fagligt samspil 4 indeholder dansk-historieopgaven.

Dansk-historieopgaven (DHO) er den første af de tre store skriftlige opgaver i gymnasiet, og den er samtidigt Fagligt Samspil nr. 4. I 2.g. skal du skrive en studieretningsopgave (SRO) og i 3.g. skal du skrive dit studieretningsprojekt(SRP). Derfor har DHO også til formål at træne dig i at skrive SRO og SRP.

Dansk-historieopgaven skal inddrage begge fag, og det er en opgave, hvor du ud fra fagenes metoder og teori skal arbejde med et centralt fagligt emne. Dine lærere fastsætter et emne for opgaven, fx ”1930’ernes ideologier”, ”Det Moderne Gennembrud” eller ”Den Kolde Krig”. Samtidigt formulerer de også nogle forskellige opgaveformuleringer, som du kan vælge imellem. Det gør de for at gøre det lettere for dig at holde fokus på at træne det at skrive en opgave.

Opgaven skal fylde 4-6 sider. Dog er der mulighed for at skrive opgaven i par, så skal den fylde det dobbelte. Derudover skal du også præsentere din opgave mundtligt. Præsentationen er individuel og varer ca. 15 minutter. Du får en samlet karakter og respons på opgaven og den mundtlige præsentation. Det er vigtigt at du gemmer både din respons og dine egne refleksioner i din studieportfolio, så du kan bruge det i SRO og SRP.

I menuen til venstre kan du finde alle former for nyttig information i relation til opgaven.