FS3-digital dannelse

Fagligt samspil nr. tre (FS3) er et samspil mellem dansk og samfundsfag, hvor vi arbejder med problemstillinger i forhold til digital dannelse. I forløbet er der særligt fokus på: identitetsdannelse på nettet, distraktion, netetik, billeddeling, fakenews og/eller kildekritik.