FS2 AP

FS 2, 1.g

Det andet faglige samspil er almen sprogforståelse (AP). I AP bliver du undervist i forskellige metoder til at analysere og arbejde med sprog i fagene latin, dansk og engelsk. Fagene samarbejder og belyser sprogets opbygning og brug fra forskellige vinkler. F.eks. er den syntaktiske sætningsanalyse ens for f.eks. latin og engelsk, mens de to sprogs opbygning eller morfologi er helt forskellige. I danskdelen er der mere fokus på sprogets brug og betydning i forskellige kommunikationssituationer. På den måde arbejder du også med de faglige metoders ligheder og forskelle.