Digital dannelse

Virkeligheden er i høj grad digital. Det giver bl.a. muligheder for at kommunikere med mennesker fra hele verden og udtrykke sin holdning. Og det giver udfordringer i forhold til fx udnyttelse af personlige oplysninger, billeddeling, chikane, mobning, fake news, distraktion med mere. Man kan spørge hvordan vi håndterer alle disse udfordringer?

Det forsøger den digitale dannelse at give en retning for. Dannelse handler om at blive i stand til at indgå handlende, konstruktivt og reflekteret i et fællesskab og i sidste ende i samfundet. Som professor i filosofi, Vincent Hendricks formulerer det: “Dannelse er at blive en god samfundsborger og lære at navigere i en verden af flertalsmisforståelser.”

På det digitale område handler det om at blive i stand til at blive digitalt myndig, så man ikke ubevidst bliver ført rundt af fx skjulte reklamer eller afhængighed og kan reflektere over konsekvenserne af sin adfærd. Det handler om at kunne bruge IT som et værktøj til at udtrykke sig og kunne indgå i digitale fællesskaber i forskellige sammenhænge og ikke bare om at bruge IT meget.

Her bruger vi SME-modellen, som du ser nedenfor. Den er udarbejdet af Jesper Tække og Michael Paulsen i 2019.

Modellen består af 5 områder:

1:  Indtrykspraksis (informationsbehandling)
For det første skal man kunne finde relevant og sand viden. Det kan handle om, hvordan man får google til at finde det man søger? Hvordan man forholder sig kildekritisk til sider på nettet? Kan man fx ukritisk bruge noget fra en blog eller materiale fra leksikon.org?

2: Udtrykspraksis (produktion)
For det andet skal man kunne udtrykke sig og kommunikere i det digitaliserede samfund. Det forudsætter kompetencer til at kunne bruge medier og kanaler og at kunne bruge dem hensigtsmæssigt.

3: Fællesskabspraksis
For det tredje skal man have kendskab til, hvordan man hensigtsmæssigt kan indgå i fællesskabet. Det handler om normer, etik og viden om, hvordan fællesskaber er organiseret og fungerer.

4: Deltagerpraksis
For det fjerde skal man kunne kommunikere sagligt og fagligt og kunne indgå relevant i fx kollaborative- eller diskussionsfællesskaber.

5: Refleksivitet
Disse fire områder bindes sammen af en reflekteret tilgang. Man skal være i stand til at overveje sin egen handling og de ting, man udsættes for på nettet, så man gradvist bliver bedre til at indgå i modellen fire punkter – eller bliver digitalt dannet.