Køreplan AT-eksamen 2017

Køreplan for skrive- og vejledningsperiode, AT 6. semester.

Skoleåret 2016 – 17

 

Dato Beskrivelse Ansvarlig/aktør

Fredag

20.01.17

Møde for supervejledere om idékatalog

BJ, BR, FW, HT, LH, MA, SA, SE, SU, TJ + evt. andre, afhængigt af årets emne.

(SU)

Mandag

23.01.17

kl. 13.30

Emner, overordnede problemstillinger og rammer for fagkombinationen udmeldes.

Elektronisk ressourcerum offentliggøres online.

Alle 3.g klasser orienteres i starten af 4. modul om valg af emne/fag, samt om muligheden for gruppevejledning.

Ressourcerum præsenteres.

Der er almindelig undervisning i resten af 4. modul.

 

Eleverne orienterer sig i ressource-rummet.

UVM

 

 

 

Administrationen (SU)

 

 

 

 

 

Eleverne

Torsdag

26.01.17

 

8.00 – 9.30:

9.50 – 11.20:

11.50 – 13.20:

13.20 – 15.00:

Lærergruppe præsenterer med afsæt i årets overordnede emne og ressourcerummet et idékatalog over oplagte fagkombinationer og oplagte emner.

 

3.b, 3.d og 3.z

3.a, 3.c og 3.u

3.x og 3.y

3.e og 3.i

 

 

 

 

 

FW, HT og BJ

(Auditoriet)

 

Fredag

27.01.17

til

fredag

03.02.17

 

 

Eleverne orienterer sig i ressourcerummet.

 

I denne periode arbejdes der med udgangspunkt af et særligt arbejdsark til 1. vejledning klassevis i et enkelt modul med ressourcerummet.

3.g elever

 

3.a – BJ

3.b – HW

3.c – RA

3.d – HP

3e – MF

3.i – BR

3.u – CB

3.x – AB

3.y – SE

3.z – MB

Mandag

06.02.17

 (Senest kl. 11.50!)

Eleverne afgiver elektronisk valg af emne og de 2 bærende fag. Eleverne angiver ligeledes, om de ønsker individuel eller gruppevejledning, og i så fald hvem de samarbejder med.

Eleverne i 3.g

SU (udarbejder skema)

Skolen tildeler vejleder(e). Administrationen (SU/ON)

Tirsdag

7.02.17

Oversigten over vejledere offentliggøres.

Mandag

20.02.17

og

Tirsdag 21.02.17

(08.00 – 15.00 begge dage)

Vejledningsrunde 1

ON laver vejledningsplan

Til denne vejledningsrunde er der udarbejdet en skabelon, som eleverne er forpligtet til at udfylde og medbringe. Skabelonen findes i Lectio.

 

Lone friholder 3.g elever fra almindelig undervisning.

NB – HUSK 20 min.pr. elev

Mandag 27.2.17

til

Fredag 10.03.17

I denne periode arbejdes der klassevis i et enkelt modul med repetition af AT, herunder metoder og Flyoms model.

 

3.g elever

 

3.a – MA

3.b – AC

3.c – PS

3.d – TS

3.e– TV

3.i – TO

3.u – CL

3.x – ML

3.y – AR

3.z – AN

Torsdag

23.03.17

og

Fredag

24.03.17

(08.00 – 15.00 begge dage)

Vejledningsrunde 2

SU/ON laver vejledningsplan

Lone friholder 3.g elever fra almindelig undervisning.

Mandag

03.04.17

(Senest 08.00)

3.g elever afleverer AT-synopsis elektronisk.

Vejledning af eleverne ophører samtidigt.

19.04.17 Elevernes synopser sendes til censorerne Administrationen

ON