Processen i skrivning

At skrive en god opgave er en proces. Det er ikke hensigtsmæssigt bare at sætte sig til computeren og skrive løs og så aflevere, når man er færdig. Her følger fire trin, som du bør følge, når du skriver en opgave. Og det er helt normalt at springe frem og tilbage mellem processerne, men du skal kun arbejde i én proces af gangen.

 

1: Find materiale, få ideer
Begynd med at arbejde med stoffet, saml materiale, dan dig et overblik og skab struktur.

 • Læs teksten, læs om emnet.
 • Skriv noter og små udkast. Lav fx hurtigskrivning over emnet, eller analytiske spørgsmål til teksten.
 • Lav brainstorm, saml den efterhånden i en mindmap, som giver dig struktur på stoffet.

 

2: Skriv på opgaven

 • Skriv løs på baggrund at dit materiale.
 • Undgå at rette, mens du skriver – retning bremser skriveprocessen og får dig til at miste sammenhængen.
 • Stop, hvis du kører fast og bevæg dig til ’en af de andre processer, fx kan du lave en ny mindmap over det problem, du er kørt fast i at skrive om.

 

3: Få respons
Respons er særdeles vigtigt for dit resultat. Væn dig til i alle opgaver at bruge din respons og lære af gamle fejl. Hiv fx dine gamle opgaver frem og se, hvilken respons du fik.

 • få respons enten fra en kammerat, en lærer eller andre.
 • giv alternativt dig selv respons ved at læse teksten kritisk igennem.

Generelt skal responsen forholde sig, hvor godt opgaven opfylder målene for opgaven. Du kan opstille nogle kriterier ved at kigge i næste afsnit ”Ret fejl” og under ”færdiggørelse af opgaven”

 

4: Ret fejl
Det er meget vigtig, at du bruger tid på at rette din opgave igennem, efter du er færdig med at skrive.

 • Ret sproglige fejl
 • ret formalia, fx omkring din anvendelse af citater og kilder.
 • Konkroller at du besvarer hele opgaven og argumenterer grundigt.
 • Kontroller sammenhængen
 • Du kan med fordel først overveje de store linjer:
 • Fremstår dit formål med teksten tydeligt?
 • Skriver du “korrekt” i forhold til modtageren af teksten?
 • Hænger din argumentation sammen?
 • Kommer de enkelte dele i den rigtige rækkefølge – og hænger det fornuftigt sammen – er der en rød tråd?
 • Er din vægtning af de forskellige dele af opgaven fornuftig?
 • Er dine overgange mellem de forskellige dele af opgaven fornuftige?

Efterfølgende kan du redigere mere i detaljen:
-Bruger du faglige begreber og faglig notation korrekt?
-Skriver du med korrekt sætningsopbygning og korrekt stavning?
-Er der sammenhæng i de enkelte afsnit?
-Angiver du citater typografisk korrekt?
-Har du husket relevante litteraturhenvisninger og fodnoter?
-Har du husket relevante illustrationer?
-Er layout’et i orden?