Opgave- og problemform.

En god faglig opgave på gymnasiet vil belyse en problemstilling eller et spændende, fagligt spørgsmål til et emne. Den vil aldrig kun gengive eller referere viden om dette emne.  I AT arbejder du ud fra en problemformulering. I de store skriftlige opgaver, DHO, SRO og SRP arbejder du ud fra en opgaveformulering. Men en god opgaveformulering begynder også med at finde en faglig problemstilling.

 

Problemformulering:

En problemformulering udspringer af en faglig undren over noget og består af et eller flere sammenhængende spørgsmål indenfor et emne. Den har typisk et hovedspørgsmål efterfulgt af nogle underspørgsmål.

Din problemformulerings spørgsmål skal gerne angive et fokus for din opgaves undersøgelse og hænge sammen på en måde, så din opgave får en klar sammenhæng.

Den spørger gerne efter årsager til (hvorfor?) eller vurderinger (hvordan?) af en sammenhæng.

Den lægger op til, at du i din opgave kan analysere, diskutere og vurdere – dvs. bevæge dig op i Blooms taksonomi (se afsnit om Blooms taksonomi).

Ex. på en svag problemformulering: ”Hvad kendetegner det moderne gennembrud?” (her mangler et fagligt problem og en spørgen til sammenhænge)

Ex. på en bedre: ”Hvordan skildres kvindens position i samfundet omkring 1870 i Henrik Ibsens ”Et Dukkehjem”? (spørgsmålet er præcist og kræver analyse og faglig vurdering).