Læsestrategi og notater

Læsestrategi

En strategi er en plan man lægger for at nå et bestemt mål. Når du arbejder med en tekst i forbindelse med en opgave, er der som regel et mål med teksten. Skal du have baggrundsviden? Er det en kilde, der skal analyseres i bund? Er det en tekst, du skal diskutere?

Derfor skal du vælge en læsestrategi, der svarer til dit mål med teksten. Et par enkle spørgsmål, der kan bringe dig nærmere en læsestrategi er: ”Hvorfor skal jeg læse denne tekst? ” ”Hvilke spørgsmål søger jeg svar på? ”

Læse

Overordnet findes der disse fire læsestrategier:

  1. Skimning – den hurtigere gennembladning og overfladelæsning af teksten for at danne et overblik over indholdet.
  2. Hurtiglæsning – den hurtige gennemlæsning af teksten, ofte til baggrundsviden eller inden du fx indleder nærlæsning.
  3. Normallæsning – Den grundige gennemlæsning af en tekst, hvor du søger en god forståelse og tager notater til.
  4. Nærlæsningen – hvor du går i dybden, læser flere gange og finder alle sammenhængene i teksten eller tekststykket.

Tips! Start altid med at skimme den tekst du skal læse og varier de andre former efter dit mål med teksten.

At tage noter, både i undervisningen og når du læser tekster til din opgave, er en væsentlig del af at tilegne dig den nødvendige viden og det fagsprog, du skal bruge i faget. Noter er dine egne, personlige tekster, hvor du kan omarbejde stoffet til dit eget – det er et vigtigt skridt, inden du selv skal til at skrive om det.

Der er mange måder, at arbejde med noter på – find gerne din egen form!

En metode er den såkaldte Cornell-metode som du kan læse meget mere om her;

http://munkensdam.dk/skrivemammut/hjaelp/hjaelp-til-at-komme-i-gang/notatteknik/

  1. Overstregninger i teksten og noter i siden af selve teksten – god til de umiddelbare forståelser og hjælper til senere at danne et hurtigt overblik over teksten
  2. Mindmap – god til at danne et overblik over teksten og dens sammenhænge.
  3. Tekstnoter, noter hvor du mere udførligt nedskriver det faglige stof. En god måde til mere grundigt arbejde med at omforme tekstens indhold til viden og til bagefter hurtigt at sætte dig ind i teksten igen.

læse_2

Eksempel på tekstnoter. I venstre spalte overskrifter og i højre spalte indholdet til overskriften – en enkelt og overskuelig måde at lave noter på.