At skrive i mat. og fysik

Skrivning af en SRP-opgave i matematik-fysik

 

Når du har valgt et område inden for fagene matematik og fysik, kan du gå i gang med det indledende arbejde.

Hvis det er område som: 2. ordens differentialligninger og harmoniske svingninger, så ligger det nogenlunde fast, hvad du skal beskæftige dig med i matematikken og i fysikteorien, men hvis det er et mere usædvanligt område, så er det først i løbet af vejledningsperioden, at det bliver konkretiseret.

I det følgende antages det, at området er 2. ordens differentialligninger og harmoniske svingninger.

Dine vejledere vil udlevere noget standardlitteratur om dels 2. ordens differentialligninger i matematik og dels harmoniske svingninger i fysik. Din første opgave er at læse denne litteratur og tilstræbe at forstå indholdet gerne med hjælp fra dine vejledere.

Når du har fået en første forståelse for emnerne, skal du læse yderligere litteratur om emnerne. Det kan være dine vejledere har sådan yderligere litteratur, ellers må du selv finde den på internettet eller på biblioteket.

Det er en god idé at skrive samtidigt med, at du læser matematik og fysik. Du skal så gå beviser eller udledninger igennem og tilføje de ekstra mellemregninger, du synes, er nødvendige. Du kan skrive i hånden, og du kan også skrive på computer, men det tager jo længere tid. På den anden side så kan det være, at du kan bruge det skrevne i din opgavebesvarelse.

Den teoretiske del af din opgave går ud på at formulere en gennemgang af emnerne ud fra den læste litteratur. I en god opgave sammenskriver du fra forskellig litteratur i stedet for blot at skrive af efter en enkelt kilde. Der kan i forskellig litteratur være forskellige notationer. Du skal i din opgave vælge en notation og gennemføre den i din opgave. Du vil opdage, at du ikke kan have det hele med, så du må udvælge det, som du synes, er centralt.

 

En god teorigennemgang opfylder

  • sammenskrivning af flere kilder med egen notation
  • en sammenhængende sammenskrivning
  • emnet skal være fuldstændigt dækket
  • de centrale dele skal være udvalgt til en detaljeret gennemgang

 

Hvis det fx er en gennemgang af en matematisk teori, så behøver ikke alle beviser være med, men de centrale sætninger bør bevises, og de knap så centrale sætninger bør være med for sammenhængens skyld. Du kan evt. henvise til litteraturen for beviserne for de ikke så centrale sætninger.

Du kan udføre en stor del af dette arbejde inden skriveugerne, og det bør du gøre, da forsøgene med databehandling kan tage lang tid. I løbet af vejledningsperioden kan du jo også få hjælp til dette.

I vejledningsperioden skal du også sammen med din fysikvejleder nå frem til en overordnet forståelse for de forsøg, du kan lave inden for emnet. Du bør også have set det udstyr, du skal bruge, samt sat dig ind i, hvordan det virker.

Når du har fået udleveret din opgavebeskrivelse, skal du læse den igennem for at sikre dig, at den indeholder det, du og dine vejledere er blevet enige om, og evt. spørge ind til opgaveformuleringerne.

I de første 2-3 dage udfører du så de forsøg, som er krævet i opgaveformuleringen. Din vejleder eller en anden fysiklærer vil være til stede alle dage og kan hjælpe dig med forsøgene. Du bør så vidt muligt databehandle forsøgene i løbet af perioden for at sikre dig, at det er anvendelige forsøg.

Det er muligt at udføre forsøg på universiteterne. Det skal søge om så hurtigt som muligt, da der er rift om pladserne. Disse forsøg skal måske udføres uden for skriveugerne.

Databehandlingen af forsøgene er det første du skal have på plads i skriveugerne. Hvis du har brug for hjælp fra din vejleder, så kan det ske, når vejlederen er til stede i skrivecampen, men ellers kontakter du vejlederen og får en anden aftale.

I skriveugerne skal du så færdigformulere din opgavebesvarelse, husk at du kan få hjælp fra dine vejledere i hele perioden.

Du kan med fordel udnytte skrivecampen, dvs. arbejde på skolen, så er det let at få fat på dine vejledere, hvis du har behov for det.

Ud over at behandle de enkelte delemner skal du tilstræbe en sammenhæng i opgavebesvarelsen. Det skal fremgå under fysikteorien, hvor du har brugt resultaterne fra matematikken, og du skal inddrage og henvise til fysikteorien i behandlingen af forsøgene.

Husk, at måledataene for forsøgene skal medtages i opgavebesvarelsen gerne som bilag.

Når du er færdig med din opgavebesvarelse, skal du kontrollere, at formalia er overholdt.

  • Har du husket abstract?
  • Har du henvist til din litteratur undervejs i opgaven?
  • Har du en dækkende og korrekt udformet litteraturliste?
  • ….

Lad også en anden person læse korrektur på opgavebesvarelsen. Korrekturlæsningen skal primært undersøge, om teksten er skrevet i et sammenhængende dansk, og stavefejl skal findes.