Litteraturliste

Sidst i studieretningsprojektet placeres en litteraturliste. Ved litteratur forstås her alt det materiale (bøger, hjemmesider, film, dokumentarudsendelser m.m.), som du har benyttet til din besvarelse. Husk at få hele den benyttede litteratur med, også avisartikler, internetsider og lignende. Det er også vigtigt, at du er konsekvent i den måde, du opbygger litteraturlisten:

 

Bøger

Oplistes alfabetisk efter forfatterens eller redaktørens (= red.) efternavn efter følgende model:

 • forfatternavn(e)
 • titel
 • forlag
 • udgivelsessted (dvs. forlagets hjemsted)
 • årstal (udgivelsesår)
 • udgave (hvis der er flere)

Hvis du kun har anvendt visse afsnit af en bog, kan du angive dette ved at notere kapitelnummer og/eller sidetal.

Eksempel:

1) Rantzau, Paul: Alle tiders tal. Politikens Forlag. København, 1972. Side 360‑363: Det gyldne snit.

 

Håndbøger

Opslagsbøger, som måtte være brugt i forbindelse med arbejdet, anføres som ’håndbøger’. Titel og årstal er nok:

Eksempel:

2) Statistisk Årbog 2013

3) Samfundsstatistik 2013

 

Artikler

Artikler i bøger eller tidsskrifter kan du notere således:

 • forfatter
 • titel
 • ”I” (eller ”in” = latin)
 • tidsskriftets navn + oplysninger om forlag mv. som under ’bøger’ ovenfor
 • sidehenvisning eller spaltehenvisning

Eksempel:

4) Lønstrup, Lars: Speciale uden vejledning. I: Universitetsavisen, 1996, nr. 6, 11. april 1996, s. 3.

 

Elektroniske kilder

Ved elektroniske kilder forstås tekster og lignende, du finder på internettet samt i elektroniske databaser. Elektroniske kilder forsynes i litteraturlisten med

 • forfatter
 • titel (overskrift)
 • årstal, hvis et sådant foreligger
 • normalt tilføjes også en kort beskrivelse af, hvad emnet på netsiden er
 • url
 • den elektroniske adresse
 • dato, hvornår materialet sidst blev hentet

Eksempler:

5) Dahl, Anders m.fl.: ”USA’s udenrigspolitik overfor Iran og Irak”, 2006. En projektrapport fra RUC.

http://rudar.ruc.dk/bitstream/1800/1843/1/Helt%20færdigt%20projekt%207%20juni.pdf. Hentet den 17. maj 2011.

 

6) Danmarks Statistik. Statistikbanken. Tal om udviklingen i antallet af landbrugsbedrifter.

http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1159. Hentet den 17. maj 2011.

 

7) Den Store Danske. Gyldendals åbne encyklopædi. Artikel om vandmiljøplaner.

http://www.denstoredanske.dk/Natur_og_miljø/Miljø_og_forurening/Vandmiljø,_spildevand_og_olieforurening/vandmiljøplaner?highlight=vandmiljøplan. Hentet den 17. maj 2011.

 

8) Wikipedia. Artikel om gylle.

http://da.wikipedia.org/wiki/Gylle. Hentet den 17. maj 2011.

 

Lyd og billeder

Her tænkes for eksempel på dokumentar- og spillefilm, klip fra YouTube, billeder fra Googles billedarkiv m.v.

Drejer det sig om dokumentar- og spillefilm udgivet på DVD eller video, anføres

 • titel
 • instruktør
 • produktionsselskab
 • produktionsår
 • en kort beskrivelse af, hvad der er filmens emne

Eksempel:

9) Shakespeare in Love. John Madden. Universal Pictures, 1998. (En fiktiv fortælling om tilblivelsen af ’Romeo & Juliet’).

 

10) Michael Moore Hates America. Michael Wilson. Allumination Filmworks, 2005. (Et forsøg på at fange Michael Moore på det forkerte ben).

 

Drejer det sig om klip fra YouTube, nyhedsmedier o. lign anføres

 • navn på producent, hvis en sådan foreligger
 • titel, hvis en sådan foreligger
 • årstal, hvis et sådant foreligger
 • en kort beskrivelse af, hvad emnet på netsiden er
 • url
 • den elektroniske adresse
 • dato hvornår materialet sidst blev hentet

Eksempler:

11) Huntington, Samuel om civilisationers sammenstød. Klip fra YouTube. http://www.youtube.com/watch?v=5huB7mW9FXI. Hentet den 17. maj 2011.

 

12) ”Viden om – rejser i rummet”. Udsendelse fra DR2 den 17.6.2008. http://www.dr.dk/DR2/VidenOm/Programmer/Viden+Om+med+Ann+Marker/Programmerne/2008/06/0522141346.htm. Hentet den 17. maj 2011.