Bilag

Hvad er et bilag?

Dokumentationsmateriale i form af bilag er ofte en uundværlig del af besvarelsen. Der kan være tale om statistiske tabeller, måleresultater, illustrationer, kopier af avisartikler o.l., men det kunne også være en helt anden form for bilag, f.eks. dvd´er eller usb-sticks.

Det materiale, som er et supplement til opgaveteksten eller er for stort og upraktisk at have inde i opgavens tekstdel, bør vedlægges som bilag. Væsentlige figurer og/eller tabeller bør dog indgå i selve opgaven, så dine læsere ikke skal bladre for meget. Husk på at figurer/tabeller ikke tæller med i de 15-20 standardsider.

Dine bilag bør være velvalgte, så du ikke “drukner” læseren i bilag.

 

Bilagsliste

Husk at lave en oversigt over bilagene i din indholdsfortegnelse eller på litteraturlisten, samt at give bilagene numre, så læseren ikke er i tvivl om, hvilket bilag, det er, der henvises til i opgaveteksten. På hvert bilag skal du angive bilagets nummer og ophav – hvem har skrevet det, hvor kommer det fra, hvornår er det skrevet. Det gælder også dog i mindre omfang for de bilag, du eventuelt selv har produceret f.eks. datasæt, forsøgsresultater. På samme måde skal bilagene fremgå af litteraturlisten.

Hvis du sammen med opgaveformulering har fået udleveret et eller flere bilag, så skal du nummerere dine egne bilag efter det udleverede bilags nummer.