At dokumentere

I en skriftlig opgave i gymnasiet er det vigtigt, at du har styr på, hvordan man laver noter og litteraturhenvisninger, og hvordan du opstiller din litteratur i en litteraturliste til sidst i opgaven. Og det er i højeste grad vigtigt, at du får lavet en litteraturhenvisning, når du henter din viden fra en bestemt bog eller en bestemt side på nettet. Igennem din opgave skal det være klart for den, der læser den, hvor du har hentet din viden fra, ellers risikerer du at blive anklaget for plagiat. Desuden er troværdigheden af din opgave afhængig af, at du sørger for at henvise præcist til den anvendte kilde, så du ikke kan beskyldes for at have brugt ukorrekte oplysninger eller at have fordrejet andres synspunkter.

 

Noter:

Hvis du har brug for at lave noter til din opgave undervejs, så benyt dig af ’fodnoter’. Dvs. noter, der står i bunden af siden. Word har indbygget en smart funktion til at lave fodnoter og sørger automatisk for nummerering.

 

Litteraturhenvisninger:

Når du citerer fra en tekst, eller bygger din fremstilling på noget, du har læst et bestemt sted, så skal du lave en litteraturhenvisning. Formålet med en litteraturhenvisning er, at din læser kan kontrollere, hvordan du er nået frem til din viden. Litteraturhenvisninger er derfor en del af opgavens videnskabelige redelighed.

Du kan både skrive litteraturhenvisningen som en fodnote, eller blot i en parentes efter den tekst du vil henvise til. Reglen for henvisningen er, at der skal være tilstrækkelig information til at finde den litteratur, du henviser til i litteraturlisten bag i opgaven. Dog skal du altid i udgangspunktet medtage forfatterens efternavn, årstallet for udgivelsen og sidetallet du henviser til i litteraturen, fx (Andersen, 2007, s.23).

Hvis du flere gange i træk henviser til det samme værk, så kan du bruge forkortelsen ’ibid.’ (i samme værk), dvs, (Ibid., s.24). Skulle der være flere værker af samme forfatter fra samme år, skal du også skrive titlen.

Det er vigtigt, at du er konsekvent og henviser på samme måde igennem hele opgaven.

Henviser du til artikler og lignende på hjemmesider, så skal netadressen ikke stå i litteraturhenvisningen. Her skal du blot skrive kilden og titlen. Fx BBC.com: “Syria conflict: Kerry seeks to narrow divisions with Russia.” (Se eksempel ved at klikke her; Eksempel_henvisning). Kender du forfatterens navn og udgivelsesdato, så kan du opstille henvisningen som ved bøger. Netadressen angiver du i litteraturlisten.

 

Særligt for naturvidenskabelige fag

I de naturvidenskabelige fag er teoridelen hovedsageligt en sammenskrivning af forskellige kilder. Det er væsentligt her at påpege, at der i disse fag skal ske omformulering til egne ord. Der må som hovedregel ikke skrives direkte af. Hvis der bruges direkte afskrift, skal det angives som citat efter retningslinjerne ovenfor. Man kan nøjes med at skrive forrest i et afsnit, at det efterfølgende bygger på …, hvis der er en hovedkilde.

 

Kritisk tilgang til dine oplysninger

Det er vigtigt, at du forholder dig kritisk til de oplysninger, du anvender i din egen tekst. Hvilken oplysning er det? / Hvor har du oplysningen fra? / Hvem er afsender? / Hvilket årstal er oplysningen fra? /… Særligt skal du være opmærksom på oplysninger hentet på nettet. Er det førstehåndsviden eller er det en oplysning, som er korrekt eller måske ukorrekt citeret fra en anden tekst? Er oplysningen “farvet” af afsenderens politiske overbevisning?, …