Vejledning og informationssøgning

Hjælpen her er skrevet med fokus på SRP og AT-eksamen, men du kan sagtens bruge informationerne, hvis du er igang med DHO-opgaven eller SRO.

 

Brug din vejleder/dine vejledere

Det er vigtigt, at du løbende har kontakt til dine vejledere for at få gode råd til projekt- og synopsisskrivningen. I praksis foregår vejledningen til SRP og AT eksamen ved, at du af kontoret tildeles to faste vejledningstidspunkter. Øvrig vejledning aftaler du med dine vejledere. Ofte vil vejlederne bede dig tænke over nogle overordnede spørgsmål, som du skal forberede til møderne. Hvad får man at vide til vejledningsmøderne? I læreplanen for SRP fra STX bekendtgørelsen af juni 2013 defineres ‘vejledning’ som: “… gode råd og vink til elevens valg og videre arbejde med projektet. ” Det er altså meningen, at vejlederne skal forholde sig til det materiale og de oplæg, som du har med til møderne – ikke omvendt. Det betyder også, at der forventes et udspil fra dig, hvis vejlederne inden mødet har bedt dig gøre dig nogle særlige overvejelser i forbindelse med din opgave/synopsis. Kommer du ikke til møderne, kan du ikke påregne at få tilbudt et erstatningsmøde, da tidsplanen er stram. Mens du læser dig ind på emneområdet, skal du også hele tiden holde dine vejledere orienteret om resultatet af din læsning. Denne kontakt sikrer dig nemlig en løbende vurdering – og kontrol – af dit arbejde og din arbejdsmetode, allerede før du begynder at skrive selve opgaven/synopsen. I SRP sammenhæng sikrer det samtidig, at dine vejledere kan tilpasse den endelige opgaveformulering så meget som muligt til dig og dit arbejde med området. Du må f.eks. ikke kende den endelige SRP-opgaveformulering på forhånd, men hvis du har sørget for at holde nær kontakt med dine vejledere i vejledningsperioden, har du derved sikret dig, at opgaveformuleringen ikke kommer helt bag på dig.

Brug biblioteket og bibliotekaren

Når området er fastlagt, skal du – fortrinsvis på egen hånd, men selvfølgelig med hjælp fra dine vejledere og eventuelt bibliotekaren – finde frem til den faglitteratur, som du/I synes er relevant. Husk, at det undertiden kan være svært at hjemskaffe bøger fra bibliotekerne inden for en rimelig tid. Dertil kommer, at lånetiden er begrænset. Du må derfor forsøge at planlægge, så du har de bøger hjemme, som du skal bruge, når opgaveugerne begynder. Læs så meget af stoffet, du kan overkomme, så du får et nogenlunde overblik over området (grov dispositionen). Væn dig til at notere så meget som muligt ned og tag kopier af indholdsfortegnelsen i alle de bøger, der er relevante for opgaven/synopsen. Det betyder nemlig, at det bliver nemmere og mere tidsbesparende for dig at finde ud af, hvad du skal læse, og hvor du kan finde det, når du går i gang med selve opgaven/synopsen. Husk, at der findes andet end bøger. Lydbånd, hjemmesider, videofilm med videre kan også komme på tale. Spørg din vejleder om muligheder og begrænsninger. Tænk i øvrigt på, at der er andre end dig selv, der skriver studieretningsprojekt og AT synopsis lige nu. Hvis du finder ud af, at du ikke får brug for nogle af bøgerne, så aflever dem igen, så andre evt. kan få glæde af dem.

Brug biblioteket og bibliotekaren

Når området er fastlagt, skal du – fortrinsvis på egen hånd, men selvfølgelig med hjælp fra dine vejledere og eventuelt bibliotekaren – finde frem til den faglitteratur, som du/I synes er relevant.

Betjening

Videncentret i blok 7 har åbent på alle skoledage. Der er betjening hver mandag fra kl. 8-12. (September-maj). Her kan du få hjælp til informationssøgning inden for et bestemt opgaveemne eller til at finde bestemte artikler eller bøger mv. Du kan også selv søge i videncentrets database via skolens hjemmeside og bibliotekaren hjælper dig meget gerne med at komme i gang. Bibliotekaren forsøger så vidt muligt at yde hjælp til selvhjælp, så du bliver i stand til selv at klare informationssøgningen, men du er ALTID velkommen til at spørge.

Baser

Husk at du har fjernadgang til flere forskellige baser både via SkoDa (UNI-Login) og Folkebiblioteket (Lånerkort). Her har du altid fagspecifikke databaser, generelle databaser og eksempelvis avisartikler lige ved hånden. Den vigtigste database i informationssøgningen er bibliotek.dk, hvor du kan bestille materialer fra alle landets biblioteker til afhentning på folkebiblioteket. Bibliotek.dk indeholder også mulighed for at bestille elektroniske artikler, som leveres i pdf-format via mail. Dette kræver at man har oprettet login på bibliotek.dk. Husk, at det undertiden kan være svært at hjemskaffe bøger fra bibliotekerne inden for en rimelig tid. Dertil kommer, at lånetiden er begrænset. Du må derfor forsøge at planlægge, så du har de bøger hjemme, som du skal bruge, når opgaveugerne begynder. Tænk i øvrigt på, at der er andre end dig selv, der skriver studieretningsprojekt lige nu. Hvis du finder ud af, at du ikke får brug for nogle af bøgerne, så aflever dem igen, så andre evt. kan få glæde af dem. Læs så meget af stoffet, du kan overkomme, så du får et nogenlunde overblik over området (grovdispositionen). Væn dig til at notere så meget som muligt ned og tag kopier af indholdsfortegnelsen i alle de bøger, der er relevante for opgaven. Det betyder nemlig, at det bliver nemmere og mere tidsbesparende for dig at finde ud af, hvad du skal læse, og hvor du kan finde det, når du går i gang med selve opgaven. Husk, at der findes andet end bøger. Lydbånd, hjemmesider, videofilm med videre kan også komme på tale. Spørg din vejleder og/eller bibliotekaren om muligheder og begrænsninger.

Brug af google-søgning:

Google er den mest anvendte og bedste søgemaskine til at finde det, du skal bruge på det store internet. Men nettet er stort, og der er meget ubrugeligt imellem. Der findes en række enkle tricks til google-søgning, som kan forøge chancen for at du finder noget af en faglig kvalitet, du kan bruge til din opgave.   1) Vælg dine søgeord med omhu Overvej hvilket ord, der vil stå på den side du skal bruge? hvis du fx skal finde ‘hjælp til analyse’, så er ‘analysevejledning’ måske et bedre ord at søge på.   2) Brug anførselstegn til at finde den præcise formulering. Sætter du en sætning eller et ord i anførselstegn finder google kun sider, hvor præcist det i anførselstegn indgår. Fx “hist hvor vejen slår en bugt”.   3) Udelad ord med bindestreg Ved at sætte en bindestreg foran et ord. Hvis du fx skal finde information om Apple, men ikke gider læse en masse om æbler, så kan du søge: “Apple -fruit”   4) Søg ét af flere ord med OR Ved at adskille dine søgeord med OR får du hits fra sider, hvor ét eller flere af søgeordene indgår.   5) Brug avanceret søgning I nederste højre hjørne på google-siden finder du ‘indstillinger’. Her kan du lave en avanceret søgning, hvor du bla. kan indstille hvilke ord, der skal indgå, opdateringstidspunkt og ikke mindst sproget på de sider, du søger på.   6) Søg på en bestemt side Med kommandoen “site:” kan du afgrænse din søgning til en bestemt hjemmeside. Fx “site:emu.dk skulpturanalyse” – så får du kun hits fra emu.dk