Notatteknik

Fag:

Dato:

Forløb:

 

1/3

Huskefelt

 

Stikord og spørgsmål

 

 

2/3

Notatfelt

 

 1. Notér: I løbet af timen bruges feltet til at „optage“ indholdet med. Brug sms-sprog. Fokuser på „store idéer“, definitioner, understøttende detaljer. Brug gerne punktopstilling.
 2. Spørg: Så hurtigt efter timen som muligt formuleres spørgsmål baseret på noterne i højre felt (dette notatfelt). At skrive spørgsmål hjælper med at tydeliggøre betydninger, opdage sammenhænge, etablere kontinuitet og styrke hukommelsen. Når man skriver spørgsmål, er det et perfekt udgangspunkt for at læse op til eksamen senere.
 3. Recitér: Dæk notatfeltet med et stykke papir (eller lav teksten hvid på computeren). Se så på spørgsmålene eller huskeordene i huskefeltet og genfortæl højt, med dine egne ord, svarene på spørgsmålene, begreberne eller de idéer, som huskeordene angiver.
 4. Reflektér: Tænk over materialet ved at stille dig selv følgende spørgsmål: Hvordan passer dette indhold med det forløb, vi arbejder med i klassen? Hvordan passer det sammen med alt det, jeg ved i forvejen? Hvordan og til hvad kan jeg bruge den viden
 5. Rekapitulér: Skriv et resumé af hovedidéerne nederst på siden. Brug dine egne ord.
 6. Repetér: Begynd lektielæsningen med at kigge de forudgående noter igennem – brug mindst 10 minutter på det. Hvis du gør det, vil du fastholde meget til brug nu, men også til eksamen. Du skaber sammenhæng mellem det, du allerede ved, og den nye viden, du skal til at tilegne dig.

Resumé

Efter timen bruges dette felt i bunden af hver side til at opsummere noterne på siden.

 

Cornell-notetagning

Til undervisning eller lektielæsning At tage gode noter er en af flere veje til at lykkes akademisk. Der er adskillige årsager til, at det er vigtigt at udvikle en effektiv notetagningsteknik.

Grunde til at udvikle effektive notetagningsteknikker

 1. Forhindrer at man glemmerVores hukommelse aftager hurtigt. De fleste elever glemmer meget hurtigt efter at have været til en time eller efter at have læst lektier – også selv om det var spændende. Forskning viser, at vi glemmer 50 % af, hvad vi har hørt i undervisningen, inden der er gået en time og mere end 70 % inden for to dage.
 2. Fremmer koncentrationNår man skal tage notater, skal man være mentalt aktiv i løbet af undervisningen eller læsningen. Man er nødt til at være opmærksom, arbejde med informationen, tage beslutninger om, hvad der skal gemmes, og man skal skrive. Eftersom det er en krævende opgave, er det ikke så let for hjernen at gå på afveje.
 3. Gemmer testbart materialeUndervisere forventer generelt, at elever husker og anvender facts og idéer, som bliver præsenteret i undervisningen eller i tekster. Eksamener er baseret på de hovedidéer, som lærerne fremhæver i undervisningen og / eller de skrevne tekster, som indeholder den viden, som idéerne omhandler. Med andre ord: pensum.

Processen

Introduktion

Der er mange forskellige måder at tage noter på. Der er ikke én bestemt metode, som passer på alle elever. Men mange succesfulde elever har fundet ud af, at det er meget effektivt at lære ved at tage noter med Cornell-systemet ud fra undervisning eller læsning, som er organiseret om klart definerede emner, underemner og støttende detaljeviden. Cornell-systemet er både et notetagnings- og et læringssystem. Der er seks trin i det. Trin 1: Notere
 • Forbered dit notatark ved at lave en tabel med to kolonner. Den venstre kolonne skal fylde ca. en tredjedel, mens de resterende 2/3 er til at notere på. Brug kun den ene side af hvert ark, hvis du skriver i hånden på papir.
 • Opsummér og parafrasér (gentag med dine egne ord) de fakta og idéer, der præsenteres. Notér definitioner som de bliver sagt eller skrevet.
 • Angiv emneskift med overskrifter eller ved at lave plads mellem de forskellige emner.
 • Nummerer, indryk eller lav punktopstilling med hovedpunkterne i hvert emne
 • Gå efter sms-sætninger (korte), forkortelser og symboler. Det vil øge din hastighed, når du tager noter.
 • Skriv læsbart så dine noter giver mening på et senere tidspunkt.
 • Redigér så hurtigt som muligt.
Trin 2: Stille spørgsmål Formuler testspørgsmål baseret på den information, der er gemt i noterne og skriv dem i huskefeltet til venstre. Spørgsmålene skal fokusere på specifikke definitioner og „store idéer“. Disse spørgsmål er grundlaget for den læring, der finder sted i de næste trin. Trin 3: Recitere
 • At recitere betyder, at man forklarer informationen i noterne med lyd på. Det vil altså sige, at man snakker højt. Gør det med dine egne ord. Informationen skal huskes ved hjælp af testspørgsmålene i huskefeltet. Spørgsmålene fungerer som fingerpeg.
 • Formålet med at recitere:
  1. Det forbedrer indlæringen: Psykologer som studerer, hvordan hukommelsen virker, siger at det at formulere informationen højt er en virkningsfuld teknik til at forankre viden i langtidshukommelsen.
  2. Det sikrer forståelsen: At kunne forklare noget højt kræver, at man tænker over og forstår den information, man indprenter i sin hukommelse.
  3. Det støtter genkaldelse: At forstå viden forbedrer din evne til at genkalde den fra din hukommelse. Studier viser, at elever som reciterer har en tendens til at klare sig bedre i en test end elever, som bare har læst sine noter inden i sig selv.
 • Fremgangsmåde:
  1. Dæk noterne i det store notatfelt. På computeren kan du gøre teksten hvid, mens du på papir bare kan dække kolonnen med et andet ark.
  2. Brug fingerpegene i huskefeltet til at stimulere din hukommelse og fremsig den relevante information.
  3. Tjek dine svar. Dette giver dig umiddelbar feedback på, hvor godt du har lært eller er i stand til at genkalde dig informationen. Hvis du har svært ved at genkalde informationen eller hvis dine svar er ukorrekte, så øv dig og fremsig igen.
Trin 4: Reflektere
 • Refleksion betyde at tænke over den viden du er ved at lære.
 • En måde at reflektere på er ved at lede efter forbindelser mellem dine egen oplevelser og iagttagelser, og med andre kendsgerninger og ideer diskuteret i timerne.
 • En anden måde at reflektere på er ved at stille spørgsmål som: Hvordan passer hovedidéerne ind i et „større billede“? Hvordan passer disse idéer med det, jeg allerede har lært? Hvad er jeg enig i? Hvad er jeg uenig i? Hvilke idéer er tydelige? Hvilke er forvirrende? Hvilke nye spørgsmål har jeg?
Trin 5: Rekapitulere (opsummere)
 • Skriv et resumé af hovedidéerne med dine egne ord. Dette er den bedste test af, hvor godt du forstår informationen.
 • Brug det nederste felt på hvert noteark til at skrive dit resume eller skriv et resume af alle noterne på den sidste side af dine noter.
Trin 6: Repetere
 • En god tommelfingerregel er at repetere om aftenen eller flere gange i løbet af ugen ved at recitere, ikke genlæse.
 • Hyppige, korte repetitioner hjælper langt mere til at få en fuldstændig forståelse af materialet end at presse det hele ind aftenen (eller natten) før en prøve.
Trin 0: Tag en beslutning Inden du går i gang, skal du beslutte med dig selv, hvor vigtigt det er for dig, at du lærer det, du skal tage noter til. Skal du kunne det uden ad, eller er det nok for dig, at du spilder din tid med at have hørt om det engang? Normalt skal man ikke kunne alt, man læser uden ad, mens noget af det er for vigtigt til at det må glemmes. At kunne noget uden ad betyder, at det bliver en del af dig selv, som du kan bruge, når du har lyst. Lidt lige som dine ben, hvis du skulle få lyst til at gå dig en tur. Det har du øvet dig rigtig meget på for at kunne. Du har også øvet dig rigtig meget på at tale dansk, så derfor skal du ikke tænke over det – du gør det bare. Oversat og bearbejdet 2016 af Anders Johansen fra: https://shp.utmb.edu/asa/Forms/cornell%20note%20taking%20system.pdf