At stille spørgsmål

Før du kan skrive en større skriftlig opgave, er det vigtigt, at du finder dit emne og at du afgrænser det. At stille spørgsmål er en af måderne at afgrænse på. Der er forskellige metoder, som du kan stille spørgsmål på. Herunder kan du se nogle af dem:

Flyums 7 trins skriveproces

1. Lav hurtigskrivning om emnet/ideen Du skal starte med at lave 5 minutters hurtigskrivning om din ide.   2. Formuler dit hovedbudskab i én sætning Med udgangspunkt i din hurtigskrivning skal du formulere dit hovedbudskab i én sætning. Sætningen kan fx. begynde med:
  • Det, jeg prøver at få frem her, er...
  • Hovedpointen i det, jeg tænker, er...
  • Helt præcist er det, jeg tænker, at…
  3. Formuler dit hovedbudskab som et spørgsmål I dette trin skal du arbejde med at formulere dit hovedbudskab som et fokuseret og fremadrettet spørgsmål. I praksis kan du starte med at slette starten på sætningen fra punkt 2. Overvej om spørgsmålet peger i den rigtige retning. Er det der, du vil hen? Er det interessant? Er det for abstrakt eller generelt?   4. Formuler alternative spørgsmål I fjerde trin skal du tvinge dig selv til at stille spørgsmålet (fra punkt 3) på andre måder. I praksis kan du forsøge at:
  • Bytte spørgeord og se, hvad det gør ved dine tanker
  • Stille spørgsmålet på en overdrevet naiv eller fræk måde
  • Stille spørgsmålet så simpelt som muligt
  • Dele spørgsmålet op i hovedspørgsmål, sidespørgsmål og delspørgsmål
Du skal formulere mindst 3 nye spørgsmål.   5. Vurder og diskuter spørgsmålene sammen med en kammerat Du skal nu diskutere og vurdere din hovedproblemstilling og dine alternative spørgsmål sammen med en kammerat. I skal diskutere spørgsmålene samt forskellige måder at få svar på dem.   6. Vælg ét af alternativerne Du skal nu vælge dit endelig hovedspørgsmål imellem de spørgsmål du kom frem til i trin 3, 4 og/eller 5. Det valgte spørgsmål skal du arbejde videre med som foreløbigt hovedspørgsmål. Når du har valgt spørgsmål, skriver du det valgte spørgsmål øverst på en ny side. Vær opmærksom på, om nogle af de fravalgte spørgsmål kan være med til at kvalificere dit hovedspørgsmål - f.eks. som relevante underspørgsmål.   7. Forklar og begrund, hvorfor det valgte hovedspørgsmål er værd at stille og værd at søge svar på Beskriv i første omgang din begrundelse med 3 stikord. Udvid derefter din begrundelse - fx med anvendelse af hurtigskrivning med udgangspunkt i de 3 stikord.   Penatgon