Tjekliste for DHO

Tjek, om du har husket det hele:

 • Besvarer jeg opgaveformuleringen?
 • Har jeg anvendt passende faglige analyser og arbejdsmetoder i besvarelsen?
 • Stiger opgavebesvarelsen i taksonomien – redegørelse -> analyse/undersøgelse -> diskussion/vurdering
 • Er alle oplysninger, facts, tal osv. korrekte?
 • Dokumenterer jeg i forhold til opgaveformuleringen?
 • Har jeg en klar og sammenhængende struktur?
 • Er afsnitsinddelingen meningsfuld, og er der sammenhæng mellem mine afsnit?
 • Er indledning, delkonklusioner og endelig konklusion klar?
 • Skriver jeg klart og sammenhængende?
 • Er sproget korrekt? (Husk at bruge stavekontrol)
 • Er mine kildehenvisninger i overensstemmelse med de akademiske normer?
 • Er opgavens layout i orden?

Stray Jørgensen & Rienecker: Studiehåndbogen (2009)