Sammenhæng i opgaven

I opgaven skal der være sammenhæng imellem indledning og konklusion. I indledningen præsenterer du opgaven, hvad skal besvares, hvordan vil du besvare det og hvilke begrænsninger kan der være i dine muligheder for at kunne besvare opgaven. Konklusionen skal samle op på din besvarelse, således at svaret på din opgaveformulering kan læses i din konklusion.

Ligeledes skal der være en forbindelse mellem indledningen og de enkelte afsnit. Indledningen skal præsentere de taksonomisk opdelte afsnit f.eks. redegørelse, analyse og diskussion. Afsnittene skal ligeledes tydeliggøre, hvordan de besvarer en del af opgaven. Sammenhængen mellem de enkelte afsnit er ligeledes væsentlig og det kan opnås vha. en kort indledning i hvert afsnit og/eller ved at afslutte afsnittet med en kort optakt til næste afsnit i opgaven. Således sikres den ”røde tråd” i opgaven, som bærer læseren fra indledningen frem til konklusionen og svaret på opgaveformuleringen.

Opgaven_1

 

Opgaven_2

 

Opgaven_3