Formalia

Formalia er de krav, der stilles til opgavens udformning og opsætning. Opgavens hovedopbygning skal se sådan ud:

 

Forside (fag, opgaveformulering, navn, klasse, vejleder/e, årstal)

 

Abstract (10-15 linjer på engelsk, hvor opgaven, teori og metode præsenteres samt enkelte konklusioner afsløres)

 

Indholdsfortegnelse (angiv hoved- og underafsnit og sidetal for hele opgaven)

 

Indledning (skrives bedst til sidst, skal kunne læses i direkte sammenhæng med konklusionen)

 

Opgavens hovedafsnit (analyse og fortolkning)

 

Konklusion

Sådan skriver du en god konklusion:

Konklusionen er svaret på din opgaveformulering. Den er på én gang den vigtigste og den nemmeste del af opgaven. Konklusionen er dog umulig at skrive, uden alt det du har argumenteret for i opgavebesvarelsen. Du skal altså betragte din opgavebesvarelse som ét langt argument for, hvorfor netop denne konklusion er svaret på opgavespørgsmålet. Du må ikke inddrage nyt stof i konklusionen.

 

Praktisk

Du kan enten skrive konklusionen som en sammenhængende tekst, eller simpelthen skrive den som

 • Konklusionen på redegørelsen,
 • Konklusionen på undersøgelsen/analysen og
 • Konklusionen på vurderingen/diskussionen

Men husk:

 • En samlet konklusion på hele opgaven.

 

Noter

 

Litteraturliste

 

Bilag (evt.)

 

Sideopsætning:

I en skriftlig opgave i gymnasiet skal siden sættes op på denne måde:

 • DHO: Max. 8 sider a 2400 tegn / SRO: Max 8-10 sider a 2400 tegn / SRP: Max 15-20 sider a 2400 tegn
 • Skriftstørrelse 12
 • 1½ linjeafstand
 • Margin 2-3 cm
 • Ikke indeholdt i siderne: indholdsfortegnelse, illustrationer, litteraturliste, henvisninger/dokumentation (fodnoter eller i teksten), evt. bilag

 

I praksis ser det sådan ud:

jfjfjf

 

gfgfg

Noter og litteraturhenvisninger

I en skriftlig opgave i gymnasiet er det vigtigt, at du har styr på, hvordan man laver noter og litteraturhenvisninger, og hvordan du opstiller din litteratur i en litteraturliste til sidst i opgaven. Og det er i højeste grad vigtigt, at du får lavet en litteraturhenvisning, når du henter din viden fra en bestemt bog eller en bestemt side på nettet. Igennem din opgave skal det være klart for den, der læser den, hvor du har hentet din viden fra, ellers risikerer du at blive anklaget for plagiat.

 

Noter:

Hvis du har brug for at lave noter til din opgave undervejs, så benyt dig af ’fodnoter’. Dvs. noter, der står i bunden af siden. Word har indbygget en smart funktion til at lave fodnoter og sørger automatisk for nummerering.

 

Litteraturhenvisninger:

Når du citerer fra en tekst, eller bygger din fremstilling på noget, du har læst et bestemt sted, så skal du lave en litteraturhenvisning. Formålet med en litteraturhenvisning er, at din læser kan kontrollere, hvordan du er nået frem til din viden. Litteraturhenvisninger er derfor en del af opgavens videnskabelige redelighed.

Du kan både skrive litteraturhenvisningen som en fodnote, eller blot i en parentes efter den tekst du vil henvise. Reglen for henvisningen er, at der skal være tilstrækkelig information til at finde den litteratur, du henviser til i litteraturlisten bag i opgaven. Dog skal du altid i udgangspunktet medtage forfatterens efternavn, årstallet for udgivelsen og sidetallet du henviser til i litteraturen, fx (Andersen, 2007, s.23).

Hvis du flere gange i træk henviser til det samme værk, så kan du bruge forkortelsen ’ibid.’ (i samme værk), dvs, (Ibid., s.24). Skulle der være flere værker af samme forfatter fra samme år, skal du også skrive titlen.

Det er vigtigt, at du er konsekvent og henviser på samme måde igennem hele opgaven.

Henviser du til artikler og lignende på hjemmesider, så skal netadressen ikke stå i litteraturhenvisningen. Her skal du blot skrive kilden og titlen. Fx BBC.com: “Syria conflict: Kerry seeks to narrow divisions with Russia.” (Se eksempel ved at klikke her; Eksempel_henvisning). Kender du forfatterens navn og udgivelsesdato, så kan du opstille henvisningen som ved bøger. Netadressen angiver du i litteraturlisten.

 

Litteraturlisten:

Opstilles til sidst i opgaven, alfabetisk efter forfatternes efternavne                                                                                                                                                                           

 • Forfatterens navn (efternavn, fornavn, mellemnavn)
 • Titel på bog eller artikel
 • Udgave af bog (hvis det ikke er den første)
 • Forlag eller udgivelsessted
 • Årstal for udgivelse
 • Internetadresser, forsynet med overskrift og dato for materialehentning

 

Noter