Vejledning

Umiddelbart efter dit valg af fagkombinationer bliver du tildelt vejledere i dine fag. Det er en fordel, hvis du allerede inden fagvalget har bestemt dig for, hvilket område af fagene, du vil skrive i. Det øger også dine chancer for en god vejledningsperiode. Det er målet med vejledningen, at du får præciseret dit valg hen imod en central og relevant problemstilling, og at du med hjælp fra dine vejledere søger at omdanne denne til en egentlige opgaveformulering. Dog er det dine vejledere, der formulerer den endelige opgaveformulering.

 

Forbered dig til vejledning:

Det forventes af dig, at du selv tager ansvar for vejledningen fx ved at holde kontakt til dine vejledere, forberede dig til vejledning og sende materiale til dine vejledere. Du kan ikke forvente, at dine lærere ’bare’ fortæller dig, hvad du skal gøre i opgaven, og hvad du skal skrive om. Derfor skal du:

 

  • Selv læse om dit emne og sætte dig ind i teorien.
  • Sende materiale og spørgsmål til dine vejledere inden vejledningen.
  • Have tænkt over på forhånd, hvad du vil bruge vejledningen til og hvad du vil tale om.
  • Skriv noter til vejledningen, så du kan huske og bruge vejledningen efterfølgende.

 

Tidspunkter for vejledning:

Der er to skemalagte vejledningsrunder med begge dine vejledere i uge 38-41 og i uge 45-47. I første runde skal du bruge vejledningsark 1 og i anden runde vejledningsark 2, hvor det er beskrevet, hvad du skal gøre her. Husk at sende dem i udfyldt stand til vejlederne i god tid!

Derudover skal du huske på, at du kan modtage vejledning i hele SRP-perioden, helt frem til afleveringen af opgaven. Aftal selv tider og rammer med dine vejledere i Lectio.

Der er arrangeret skrivecamp i den første uge af skriveperioden, her vil der også være et bredt udvalg af vejledere til stede, som du kan tale med.

Og husk også, at du som regel har mulighed for at tale med din vejleder og stille afklarende spørgsmål i forbindelse med udlevering af opgaven.

Valg af fagkombination og område foregår i Lectio.

 

Ved at klikke nedenfor kan du hente de vejledningsarkene til de to vejledningsrunder;

Vejledningsark 1: SRP_Vejledning 1_vejledningsark

Vejledningsark 2: SRP_Vejledning 2_vejledningsark