Køreplan for SRP

Studieretningsprojektet (SRP) skrives i efteråret i 3.g. Arbejdet med studieretningsprojektet påbegyndes i august og afsluttes med 2 skriveuger i december. Tidsplanen for SRP 2018-19 ser sådan ud:

Lærernes SRP procesplan 2018-2019.

Tidspunkt Hvad. Hvem og hvordan.
Uge 33 – 15. august Indledende orientering om SRP i kantinen. Ca. 15 minutter. Ledelsen ved JA
Uge 34-35-36 Lærerne med SR fag på A niveau introducerer mulige fagkombinationer og emner – evt. eksempler fra tidligere.

1 modul i skemaet.

Introlektion vha. fælles PowerPoint klassevis ved studieretningslærere i EN, SA eller MA.

Uge 37 – 11. september Valg af fagkombination og muligt område – i Lectio senest den 11. september kl. 11:50.
Uge 37 Tildeling af vejledere. Ledelsen.

Uge 38-41

 

Skemalagt vejledning. Planlægges af administrationen.
Uge 44 Eleverne arbejder ud fra arbejdsark f.eks. med Flyum´s model og afleverer bagefter deres arbejde til vejlederen som oplæg til kommende vejledning.

1 modul i skemaet.

Forberedelseslektion ved EN, SA, MA lærere.

 

Uge 45-47 Skemalagt vejledning. Vigtigt: Det er elevens ansvar at indskrive endeligt område i skabelonen i Lectio. Det sker under den skemalagte vejledning og vejlederne godkender området.
29. november Vejlederne indskriver opgaveformuleringerne i skabelonen op up-loader til www.netprøver.dk senest den 29. november kl. 11:50. Vejlederne.
7. december

Info om SRP skriveperioden og aflevering – formalia repeteres kl. 11.20.

Der gives adgang til opgaveformuleringen i www.netprøver.dk kl. 11.30.

Elever med eksperimentelt arbejde dog d. 4. december kl. 15.00.

Ledelsen står for generel info.

Vejlederne er til stede og der laves en kort repetition af formalia.

Ved fejl og mangler i opgaveformuleringen rettes straks ved vejlederne.

Skriveperioden Skrive-camp. Vejledningen med egne vejledere kører stadigvæk. Vejledere. Skrive-camp i viden-centret med bred repræsentation af vejledere til stede i 1. skriveuge.
21.december

SRP-opgaven afleveres via www.netprøver.dk senest den 21. december kl. 11:30.

Elever med eksperimentelt arbejde dog d. 18. december kl. 15.00.