Hvad er SRP?

Studieretningsprojektet (SRP) er den sidste af de tre store skriftlige opgaver i gymnasiet. Her skal du bruge de kompetencer, du har lært gennem SRO i 2.g. og DHO i 1.g. Så husk at gå tilbage og kigge på de kommentarer, du fik til disse opgaver, så du aktivt kan bruge dem i din SRP.

SRP-opgaven er en opgave, hvor du ud fra fagets metoder og teori skal arbejde med et centralt fagligt emne. Opgaven skrives som en besvarelse af en opgaveformulering. Opgaveformuleringen skal du selv være med til at udarbejde i vejledningsprocessen, men din lærer står for at give dig den endelige formulering.

SRP’en en teoretisk behandling af et fagligt problem. I fag som fysik, kemi og til dels i idræt og biologi vil opgaven ofte tage udgangspunkt i forsøg, som kobles til fagets teori. SRP’en må maksimalt fylde 20 sider.

SRP’en er en tværfaglig opgave, hvor du skriver i to fag. Det ene fag skal være et studieretningsfag på A-niveau og det andet et fag på mindst B-niveau. Du skal selv vælge fagkombination og emne og kan spørge dine faglærere til råds.

Når fremmedsprog indgår som fag i SRP’en, skal en del af de anvendte kilder være på det pågældende sprog. Opgavebesvarelsen skal udarbejdes på dansk, men citater fra de fremmedsprogede kilder skal indgå. Skolens leder kan dog godkende, at opgaven helt eller delvist udarbejdes på engelsk, tysk eller fransk. Hvis et eller flere fremmedsprog indgår som fag i opgaven kan skolens leder desuden godkende, at opgaven skrives på et af de pågældende sprog.

 

Du kan finde SRP-Power-Pointen om samfundsfag/matematik og samfundsfag/engelsk ved at klikke på følgende link:

Srp 2018 19 Eng Samf Og Samf Mat

Du kan finde SRP-Power-Pointen om matematik og naturvidenskab ved at klikke på følgende link:

Srp 2018 19 Mat Nat

Elementer i opgaven:

En opgave vil typisk være bygget op af disse elementer. Opgaver inden for matematik og naturvidenskabelige fag vil dog ofte være mere redegørende.

 • Indledning
 • Redegørelse
 • Analyse
 • Vurdering
 • Konklusion

De faglige mål:

De faglige mål er de kriterier, du vil blive bedømt på.

 • demonstrere evne til faglig fordybelse og til at sætte sig ind i nye faglige områder
 • demonstrere evne til at udvælge, anvende og kombinere forskellige faglige tilgange og metoder og dermed forstærke den faglige fordybelse
 • beherske relevante faglige mål i de indgående fag
 • udvælge, bearbejde og strukturere relevant materiale,
 • demonstrere evne til faglig formidling,
 • besvare en stillet opgave fyldestgørende, herunder at der er overensstemmelse mellem opgaveformuleringen og opgavebesvarelsen samt
 • beherske fremstillingsformen i en faglig opgave (f.eks. citatteknik, noter, kilde- og litteraturfortegnelse)