Mål og krav

Omfang og fag

16 moduler
3 elevtimer
Selvvalgt emne
Uge 39-40

 

Kompetence – eleverne skal kunne…

– demonstrere indsigt i videnskabelig tankegang og gøre sig elementære videnskabsteoretiske overvejelser i forhold til den konkrete sag

 

Produktkrav

Synopsis, talepapir, mundtligt oplæg og studierapport
Det overordnede emne er INNOVATION

 

Forslag til forløbsstruktur

Dag 1: Introduktion til ressourcerummet / AT-metode / Vinkel på SAGEN / Mindstekrav til en synopsis
Dag 2-4: Den gode problemformulering / Vejledning (og diskussion af den gode vejledning)
Dag 5: Arbejde med produkt. Ideelt set bør alle grupper/elever holde oplæg, men af tidsmæssige årsager kan det være nødvendigt kun at høre nogle udvalgte.