Vejledning

I forløbet omkring SRO-opgaven har du mulighed for at få vejledning af dine to opgavelærere. Gør brug af vejledningen, det øger dine chancer for at skrive en god opgave og for at blive bedre rustet til den vigtige opgave i 3.g.

Dine lærere vil informere dig nærmere om, hvordan og hvornår vejledningen kan foregå.

Forbered dig til vejledning:

Du skal forberede dig, inden du har vejledning med dine lærere. Du kan ikke forvente, at dine lærere ’bare’ fortæller dig, hvad du skal gøre i opgaven og hvad du skal skrive om. Du skal trænes i selv at tage ansvar for din opgave. Det gør du ved at:

  • Forberede dig til og følge godt med i timerne, hvor fagene arbejder med emnet.
  • Have tænkt over på forhånd, hvad du vil bruge vejledningen til og hvad du vil tale om.