Hvad er SRO?

Studieretningsopgaven (SRO) er andet trin i en tretrinsraket. Første trin var dansk-historieopgaven, som du skrev i 1.g og som lærte dig noget om, hvordan man skriver en større skriftlig opgave i gymnasiet. Den viden skal du nu bruge for at kunne gå videre til andet trin i raketten, SRO’en.

 

Få et overblik ved at klikke på følgende link;

StudieRetningsOpgaven 2017 2018

På samme måde skal du i 3.g bruge din erfaring fra at skrive DHO og SRO til at skrive studieretningsprojekt (SRP).

Studieretningsprojektet må højest fylde max. 10 sider og er en opgave, hvor du ud fra de to fags metoder og teori skal arbejde med et centralt tvær- fagligt emne. Opgaven skrives som en besvarelse af en opgaveformulering. Opgaveformuleringen får du udleveret af dine to opgavelærere og lægger sig typisk til et emne, som de fag arbejder med i opgaveperioden. Der tildeles 15 elevtidstimer til opgaven.

 

Elementer i Studieretningsopgaven:

– Abstract

– Indledning

– Redegørelse

– Analyse, undersøgelse

– Evt. perspektivering, vurdering

– Konklusion

 

Kompetencemål:

– Besvare en opgaveformulering ved hjælp af fagets/fagenes metoder

– Disponere en opgave ud fra opgaveformuleringen

– Beherske opgavens tredeling (indledning, hoveddel og konklusion)

– Sørge for der er sammenhæng i opgaven

– Arbejde tværfagligt med de to deltagende fag

– Arbejde på forskellige taksonomiske niveauer

– Finde materiale og vurdere dets brugbarhed

– Bruge dokumentation (citater, indsamlede data og andre kildehenvisninger)

– Skrive et engelsk abstract

– Beherske formalia, opgavetekniske krav

– Overholde tidsplan og frister i en vejledningsproces

– Spille en aktiv rolle i vejledningsprocessen