Formalia

Formalia er de krav, der stilles til opgavens udformning og opsætning. Opgavens hovedopbygning skal se sådan ud:

Forside (fag, opgaveformulering, navn, klasse, vejleder/e, årstal)

Abstract (10-15 linjer på engelsk, hvor opgaven, teori og metode præsenteres samt enkelte konklusioner afsløres)

Opgaveformulering (den du får udleveret)

Indholdsfortegnelse (angiv hoved- og underafsnit samt sidetal for hele opgaven)

Indholdsfortegnelsen kan gøres mere overskuelig ved nummerering af afsnit og delafsnit – f.eks. 2. Redegørelse for Danmarks økonomi det seneste årti, 2.1 Økonomisk opsving 2004-2007, 2.2….

Indledning (skrives bedst til sidst, skal kunne læses i direkte sammenhæng med konklusionen)

I indledningen skal du gøre rede for, hvordan du har besluttet at gå frem, og hvorfor du netop går frem på denne måde. Her fremlægger du din afgrænsning, problemstilling og fremgangsmåde (metode) i besvarelsen af opgaven. Indledningen er således IKKE en gentagelse af opgaveformuleringen.

Opgavens hovedafsnit (redegørelse, analyse og diskussion – delt op i afsnit med passende overskrifter)

Konklusion (læs mere om konklusion her: http://munkensdam.dk/skrivemammut/hjaelp/hjaelp-til-at-faerdigoere-opgaven/formalia/)

Noter (se særskilt afsnit – “Noter og litteraturhenvisninger”)

Litteraturliste (se særskilt afsnit – “Noter og litteraturhenvisninger”)

Bilag (evt.)

Sideopsætning:

En standardside er et mål for omfanget af tekst pr. side. Definitionen på en standardside er det tekstindhold, der kan være på en side, hvis siden er formateret på følgende måde:

10 standardsider

Times New Roman

Skriftstørrelse 12

1½ linjeafstand

Margin 3 cm

Ikke indeholdt i siderne: abstract, indholdsfortegnelse, illustrationer, litteraturliste, henvisninger/dokumentation (fodnoter eller i teksten), evt. bilag.

Fodnoter brugt til uddybende forklaringer ER INDEHOLDT i siderne

 

1

2